Bostäder samt handels- och centrumändamål i Haverdal – Haverdal 3:8 med flera

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge positivt planbesked den 5 juni 2018.

Samråd beräknas kunna ske andra kvartalet 2023.

Karta över planområdet