• Halmstads webbplatser

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar som alla är beroende av varandra: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det handlar om att använda gemensamma resurser medvetet, långsiktigt och rättvist och bygger på ett gränsöverskridande samarbete. Halmstads kommun ska bidra till en hållbar utveckling för att inte äventyra nuvarande eller kommande generationers möjlighet till en hälsosam och god livsmiljö.