• Halmstads webbplatser

Diarium och arkiv

All kommunikation mellan Halmstads kommun och dig som invånare eller med andra myndigheter registreras och ordnas i kommunens diarium. De handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen slutarkiveras i kommunarkivet.