• Halmstads webbplatser

Våld i nära relation

Våld i nära relation innebär att man skadar, hotar eller kontrollerar någon närstående. Det finns stöd och hjälp till den som är utsatt, till den som använder våld mot närstående och till barn och unga som lever med våld i hemmet.