• Halmstads webbplatser

Barnahus Halland – samverkan för utsatta barns trygghet

På Barnahus Halland samverkar socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) när det finns misstanke om att ett barn har utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i en nära relation.

Barnahus Halland finns för barn upp till 18 år som misstänks ha utsatts för misshandel, sexualbrott eller bevittnat våld i hemmet.

På Barnahuset hålls polisförhör Länk till annan webbplats. med barn och ungdomar där de får möjlighet att berätta om sin upplevelse. Tanken är att barnet bara ska behöva berätta om sina upplevelser en gång och inte behöva slussas runt på flera platser. Därför samverkar socialtjänst, polis, åklagare, läkare och barn- och ungdomspsykiatrin för att hjälpa barnet i de fall som är aktuella för både polis- och socialtjänstutredning.

Lokalerna är anpassade för barn och ungdomar.

Barnahus Halland - en del av Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Här kan du läsa mer om Barnafrid Länk till annan webbplats..

Kontakta Barnahus Halland

På Barnahus Halland arbetar samordare som koordinerar ärendena. Hit kan du vända dig med frågor och funderingar.

Telefon: 035-137850
E-post: barnahus.halland@halmstad.se
Besöksadress:
Axel Olsons gata 5, 30227 Halmstad

Vid akuta ärenden kontakta polisen via 112 eller 114 14.