• Halmstads webbplatser

Orosanmälan för barn som far illa

Vi har ett gemensamt ansvar för att alla barn får växa upp under trygga förhållanden. Här får du veta vad du ska göra om du misstänker att ett barn inte blir omhändertaget på ett bra sätt.

Det kan till exempel handla om att:

 • Barnet verkar vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld eller sexuella övergrepp. Det kan vara hemma eller av jämnåriga.
 • Föräldrarna bråkar och slåss med varandra.
 • Barnet får för lite mat, bär trasiga kläder eller ofta är lämnad ensam.
 • Barnet har själv ett destruktivt beteende.

Då är det viktigt att vuxenvärlden ingriper.

Om du möter barnet som privatperson

Så gör du som privatperson

Tipsa föräldrarna

Börja gärna med att tipsa föräldrarna om att söka stöd själva:

Gör en orosanmälan

Om de inte vill söka hjälp, bör du istället göra en orosanmälan till mottagningsenheten på 035‑13 78 88.

Som privatperson kan du göra en anmälan anonymt. Att vara anonym innebär att du inte kan uppge ditt namn, telefonnummer eller skicka anmälan med e-post. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Oftast underlättas socialtjänstens kontakt med familjen om det går att uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Telefontider

Öppettider vecka 25, 2024

 • måndag 17 juni
  09.00–15.00
 • tisdag 18 juni
  09.00–15.00
 • onsdag 19 juni
  09.00–15.00
 • torsdag 20 juni
  09.00–15.00
 • fredag 21 juni
  Stängt
 • lördag 22 juni
  Stängt
 • söndag 23 juni
  Stängt

Om du möter barnet i ditt arbete

Du som möter barn i ditt arbete är skyldig att genast anmäla om du misstänker att någon under 18 år far illa. Exempel på verksamheter med anmälningsplikt är skola, förskola, polis, vuxen- och barnpsykiatriska kliniker och tandvården.

Anmälningsplikten gäller för barn upp till 18 år. Socialtjänsten kan även utreda unga mellan 18 och 20 år.

Gör en orosanmälan

Prata med föräldrarna eller inte?

Om du misstänker sexuella övergrepp eller våld i familjen, kan socialtjänsten behöva göra en polisanmälan. Då är det viktigt att föräldrarna inte känner till anmälan eftersom det kan försvåra arbetet.

Gäller din anmälan något annat, berätta för föräldrarna att du tagit kontakt med socialtjänsten för att du tror att de behöver stöd.

Är du osäker eller vill få rådgivning är du välkommen att ringa mottagningsenheten på 035‑13 78 88. De kan också handleda dig i hur du kan berätta för föräldrarna att en anmälan har gjorts och hur du kan ge vidare stöd.

Om du är osäker

Känner du dig osäker på om du ska göra en anmälan, tänk på att det är socialtjänsten som ska utreda och avgöra allvaret i barnets situation. Du kan dock prata med mottagningsenheten först på 035‑13 78 88, utan att avslöja barnets identitet. Gör din anmälan skriftligt, även om du haft muntlig kontakt med mottagningsenheten.

Anmäl även om någon annan gjort det

Du har anmälningsplikt även om du vet att en kollega på en annan myndighet har gjort en anmälan eller att det redan pågår en utredning eller insats. Varje anmälan kan vara en viktig pusselbit för att ge en samlad bild av barnets förhållanden.

Stöd på din arbetsplats

Att göra en anmälan kan vara svårt och du som anmäler kan behöva stöd i ditt beslut. Din arbetsplats bör därför ha rutiner för hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vem som ansvarar för att skriva under anmälan. Ofta görs det i samråd med närmsta chef.

Detta händer efter en orosanmälan

När socialtjänsten får misstanke om att ett barn eller ungdom på något sätt far illa tar de snabbt kontakt med vårdnadshavarna, och i vissa fall även barnet. Därefter beslutar de om en utredning ska inledas. En utredning har alltid barnets behov i centrum.

Utredning

En utredning innebär att man tar reda på hur barnet har det hemma, i skolan och på fritiden. Socialtjänsten pratar med barnet, föräldrarna, förskolepersonal, lärare och andra personer i barnets omgivning. De som har anmälningsskyldighet är också skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten vid en utredning. När utredningen är klar görs en bedömning om familjen är i behov av stöd från socialtjänsten. Familjen och socialtjänsten brukar ofta vara överens om vilken hjälp familjen, barnet eller ungdomen kan behöva.

Utredningen får enligt socialtjänstlagen inte ta mer är fyra månader.

Återkoppling

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt, så kallad sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning. Som privatperson innebär det att du endast kan få veta att kommunen har tagit emot din anmälan.

Har du gjort anmälan i ditt arbete, kan du få veta om en utredning har inletts, inte inletts eller redan pågår. Mer information kan du endast få om de inblandade har godkänt det.

Akut hjälp

Håller något farligt på att hända, ring 112 som är tillgänglig dygnet runt.

Föräldrar som behöver stöd utan att barnen far illa

Ibland händer det att en familj behöver stöd för att klara vardagen, utan att barnet bedöms fara illa. Kommunen erbjuder stöd och rådgivning som du kan informera föräldrarna om utan att göra en anmälan:

Kontakt

Mottagningsenheten
035‑13 78 88
Telefontid: Vardagar klockan 9–15