• Halmstads webbplatser

Stöd till professionella som arbetar med barn och unga

Kommunen erbjuder information och stöd till dig som möter barn, ungdomar och deras föräldrar i ditt arbete.

Nyhetsbrev för professionella om föräldraskap

I nyhetsbrevet får du information som du kan behöva för att kunna rekommendera föräldrar och familjer vidare till de öppna insatser som kommunen erbjuder. Det kan handla om kommande insatser och aktuella kurser, föreläsningar, boktips och annat intressant. Fokus ligger på föräldraskap. Nyhetsbrevet kommer ut tre till fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevetFöreläsningar

Personal från förebyggande enheten kan besöka verksamheter och dela med sig av sin kunskap.

Föräldraskap

En föreläsning om föräldraskap som passar vid exempelvis personalmöten, föräldramöten och verksamhetsträffar. Om du är intresserad, kontakta kommunen.

Anmälningsplikt

En informationsträff för dig som arbetar inom förskola och skola, som går igenom:

  • Vad innebär anmälningsplikt?
  • Vad händer när en anmälan om oro för ett barn eller en ungdom kommer in till myndigheten?
  • Vilka insatser kan en anmälan eller ansökan leda till?

Du som arbetar i kommunen kan anmäla dig på intranätet Länk till annan webbplats.. Se rubriken "Kommande kurser och utbildningar" på startsidan.

Du som arbetar på en friskola eller inte har möjlighet att anmäla dig via intranätet är välkommen att kontakta kommunen för mer information och anmälan.

Nätverksmöte

Under ett nätverksmöte samlas familj, släkt, vänner och professionella för att prata om den aktuella situationen kring ett barn. Syftet med mötet kan vara att dela information, att alla hör samma sak och hitta nya gemensamma lösningar framåt. Inför ett nätverksmöte ingår alltid ett förmöte där kommande nätverksmöte planeras.

Nätverksmöten kan exempelvis vara till hjälp under en utredning hos socialtjänsten, vid svåra livssituationer som påverkar barnet eller när det finns behov av att samordna insatser. På vissa nätverksmöten upprättas en samordnad individuell plan (SIP).

Så går nätverksmötet till

Mötet leds av två oberoende nätverksledare från kommunens nätverkslag som har utbildning och erfarenhet av att leda nätverksmöten. Ledarens uppgift är att hålla i strukturen under mötet så att alla håller sig till syftet med mötet och kommer till tals.

En förutsättning för att kunna ha ett nätverksmöte är att familjen ger sitt medgivande till att sekretessen hävs under mötet.

Kontakt med nätverkslaget

Det är du som professionell tillsammans med familjen som kan initiera ett nätverksmöte hos nätverkslaget. Du kan exempelvis arbeta som skolpersonal, vårdpersonal eller inom socialtjänsten.

Alkohol, tobak och droger

Halmstads kommuns skolor har rökfri skoltid. Även du som arbetar med unga på en annan arbetsplats kan ta ett aktivt ansvar för att minska risken att unga ska börja röka eller snusa.

Vill du få ytterligare stöd, kontakta forebyggandeenheten@halmstad.se.