• Halmstads webbplatser

Sysselsättning och hjälp till arbete

Har du svårt att få ett arbete på grund av exempelvis en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa? Då kan du få stöd av kommunen för att stärka dina förmågor.