• Halmstads webbplatser

Grundskola och fritidshem

Grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9, lägger grunden för ett livslångt lärande.