• Halmstads webbplatser

Ansök om fritidshem

Är du i behov av fritidshem för ditt barn under tiden du arbetar eller studerar kan du ansöka om det här. Barnet kan gå på fritids från och med förskoleklass till och med vårterminen då barnet fyller 13 år.

Bra att veta innan du söker

Ansök i god tid

För att fritidshemmet ska kunna planera verksamheten är det bra om du ansöker så fort du vet att ditt barn har behov av plats. Om du behöver plats direkt hanteras din ansökan skyndsamt, men det kan ta 1–2 arbetsdagar innan du får plats.

Fritidshem på skolan barnet går på

Du kan bara få fritidsplats på skolan barnet går på. Vänta med att ansöka om fritidsplats om du inte vet vilken grundskola ditt barn kommer att gå på.

Barn som gått i förskola och ska börja på fritidshem

Tid barnet behöver vara på fritidshemmet

I ansökan ska du fylla i vilket datum du har behov av plats. Läs vad som gäller om tid och schema i fritidshemmet innan du ansöker:

Säg upp förskoleplats

Tänk på att säga upp barnets förskoleplats om ditt barn ska börja förskoleklass och du ska ansöka om fritidshem.

Fritidsplats när skolan har lov

Om du bara behöver fritidsplats till ditt barn när skolan har lov, ska du inte ansöka i e-tjänsten. Läs mer om fritidsplats enbart under lov.

Vårdnadshavare som bor i olika hushåll

Vårdnadshavare som bor i olika hushåll ska ha varsitt avtal för barnets plats i fritidshem. Ansök via kommunens e-tjänst. Ni får då varsin placering att administrera och blir ansvariga för varsin del av avgiften.

Ansök via e-tjänst

I e-tjänsten kan du ansöka om plats i kommunala fritidshem. Om ditt barn går på en fristående skola ska du kontakta skolan om du behöver fritids till ditt barn.

Om du inte är folkbokförd i Halmstads kommun

Om du inte är folkbokförd i Halmstads kommun kan du ändå ansöka om plats om du till exempel ska flytta hit, om du veckopendlar hit, om du bor närmre en förskola i Halmstads kommun eller det finns andra särskilda skäl.

Halmstads kommun kan inte erbjuda plats till barn som samtidigt går i fritidshem i en annan kommun.

Skicka med dessa uppgifter:

  • Vårdnadshavares namn och personnnummer
  • Barnets namn och personnummer
  • Nuvarande adress
  • Telefon och e-post
  • Bifoga intyg som styrker din ansökan, till exempel hyreskontrakt
Ansök om fritidshem i e-tjänsten

Du får ett erbjudande om plats

Du får ett erbjudande om plats så fort din ansökan hanterats av en handläggare och fritidshemmet fått information om att ditt barn ska börja.

Erbjudandet skickas till den e-postadress som du registrerat när du gjort din ansökan. Logga in i e-tjänsten och svara på erbjudandet senast det datum som står i erbjudandet.

Tacka ja eller nej till fritidshemplats

Du ingår ett avtal om fritidshemsplats

När du tackat ja till fritidsplatsen skickas ett avtal till din e-post.

Avtalet innebär att du behöver säga upp platsen när du inte längre har behov av den. Avtalet innebär också att du är ansvarig för avgiften och för att registrera ändringar som till exempel inkomst, schema, familjeförhållande och kontaktuppgifter i e-tjänsten.