• Halmstads webbplatser

Gå i skola eller flytta utomlands

Om ditt barn ska vara utomlands en längre tid ska du ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola eller göra en utflyttsanmälan.

Utomlands mindre än sex månader

Om ditt barn ska vara utomlands mindre än sex månader kan du ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikten där. Ansök senast tre månader innan utlandsvistelsen. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige får det gå kvar på samma skola och i samma klass som tidigare.

För att ansökan ska beviljas krävs att tre kriterier är uppfyllda:

  • Verksamheten är ett fullgott alternativ till svensk grundskola eller någon annan skolform som annars skulle vara aktuell för barnet.
  • Verksamheten lever upp till behovet av att Halmstads kommun får insyn.
  • Det finns synnerliga skäl utifrån barnets behov, till exempel ditt barn ska delta i en filminspelning eller idrottstävlning.

De skolformer som kan beviljas är:

  • Svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket och står under Skolinspektionens tillsyn.
  • Distansundervisning hos huvudman som har avtal med Skolverket om att få anordna statsbidragsberättigad distansundervisning.
  • Om du jobbar inom en EU-institution kan dina barn gå i en Europaskola.

Beslut och överklagande

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av avdelningschef för kvalitet. Om din ansökan avslås får du ett beslut skickat till dig tillsammans med information om hur du kan överklaga beslutet.

Utomlands längre än sex månader

Ska ditt barn vara utomlands längre än sex månader ska du göra en utflyttsanmälan. Om ditt barn är utomlands längre än sex månader bedömer Halmstads kommun att skolplikten har upphört.

Anmälan om utflytt

Om ditt barn ska gå i skola utomlands ska du bifoga ett intyg från den nya skolan i e-tjänsten.

Vid återkomst från utlandet

När ditt barn kommer tillbaka till Halmstads kommun har barnet skolplikt igen. Om ni varit borta längre än sex månader ska du som vårdnadshavare ansöka om en plats i skolan i E-tjänsten Val av skola. Det finns ingen garanti för att ditt barn får en plats på samma skola som tidigare, utan det får en plats inom elevområdet där eleven är folkbokförd.

Ingen ersättning för skola utomlands

Halmstads kommun betalar inga avgifter för barn som går i skola utomlands.

Om du som vårdnadshavare har ett statligt uppdrag, till exempel en diplomattjänst eller annan tjänst med svenskt samhällsintresse kan du ansöka om hjälp med finansiering till utbildning av staten. Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats..