Läsårstider, lov och studiedagar – grundskola och grundsärskola

Här kan du se när skolan börjar och slutar varje termin och när eleverna är lediga vid lov och studiedagar. Du behöver ansöka om en elev vill vara ledig från skolan utöver loven.

Grundskolornas läsårstider och lov

Höstterminen 2022

Övergång från förskola till fritidshem: måndag 8 augusti
Terminsstart: måndag 15 augusti
Höstlov: måndag 31 oktober – fredag 4 november (vecka 44)
Terminsavslut: torsdag 22 december

Vårterminen 2023

Terminsstart: tisdag 10 januari (måndag 9 januari är studiedag så skolan öppnar tisdag 10 januari)
Sportlov: måndag 20 februari – fredag 24 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 3 april – torsdag 6 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 19 maj
Lovdag: måndag 5 juni
Terminsavslut: torsdag 8 juni

Höstterminen 2023

Övergång från förskola till fritidshem: måndag 31 juli
Terminsstart:
onsdag 16 augusti
Höstlov: måndag 30 oktober – fredag 5 november (vecka 44)
Terminsavslut: torsdag 21 december

Vårterminen 2024

Terminsstart: onsdag 10 januari
Sportlov: måndag 19 februari – fredag 25 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 2 april – fredag 7 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 12 maj
Terminsavslut: onsdag 12 juni

Vissa grundskolor har studie- och planeringsdagar i samband med skolstarten eller skolavslutningen, vilket gör att eleverna kan börja terminen senare eller sluta tidigare. Se din skolas studie- och planeringsdagar på skolans webbsida.

Nya läsårstider beslutas i november varje år.

Studiedagar

Utöver loven är eleverna lediga när skolan har studiedagar.

Grundskolorna har rätt till fyra studiedagar per läsår för utbildning av personalen. Dagarna läggs ut under läsåret. Du får information minst tre månader innan respektive studiedag.

Ledig från skolan

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för särskilda behov.

Ansök om ledighet – grundskolan