Läsårstider, lov och studiedagar – grundskola

Här kan du se när skolan börjar och slutar varje termin och när eleverna är lediga vid lov och studiedagar. Du behöver ansöka om en elev vill vara ledig från skolan utöver loven.

Grundskolornas läsårstider och lov

Höstterminen 2021

Fritidshem start: måndag 2 augusti
Terminsstart: tisdag 17 augusti
Höstlov: måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44)
Terminsavslut: onsdag 22 december

Vårterminen 2022

Terminsstart: måndag 10 januari
Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari
Påsklov: måndag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
Lovdag: fredag 27 maj
Terminsavslut: torsdag 9 juni

Vissa grundskolor har studie- och planeringsdagar i samband med terminsstarten eller terminsavslutet, vilket gör att eleverna kan börja terminen senare eller sluta tidigare. Se din skolas studie- och planeringsdagar på skolans webbsida.

Nya läsårstider beslutas i november varje år.

Studiedagar

Utöver loven är eleverna lediga när skolan har studiedagar.

Grundskolorna har rätt till fyra studiedagar per läsår för utbildning av personalen. De planeras till datum som passar verksamheten bäst och beslutas av rektorn. Du får information minst tre månader innan studiedagen.

Ledig från skolan

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för särskilda behov.

Ansök om ledighet – grundskolan