• Halmstads webbplatser

Navet – för dig som är ung och saknar sysselsättning

Behöver du stöd för att börja studera, arbeta eller hitta en annan meningsfull aktivitet? Navet hjälper dig som är i åldern 16–24 år och som inte studerar, går i gymnasiet eller jobbar. Här arbetar coacher, kurator och praktiksamordnare.