Elsparkcyklar

En elsparkcykel, ibland kallad elscooter, klassas som en cykel i trafiken. Här länkar vi till trafikregler och tipsar om vad du ska tänka på när du parkerar din elsparkcykel.

När är det en elsparkcykel?

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar, om elsparkcykeln har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt.

I Halmstad finns möjligheten att hyra en elsparkcykel. Fler och fler köper även sin egen. På Transportstyrelsens webbplats hittar du information om fordonsregler för cyklar.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Det är samma trafikregler för elsparkcyklar som vanliga cyklar.

Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Parkera din elsparkcykel rätt

Samma parkeringsregler gäller för cyklar och elsparkcyklar. En elsparkcykel får inte parkeras hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att den inte får blockera gångbanan eller bli en fara för andra trafikanter. Hit räknas gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

Hot-spots där du kan parkera

Kommunen har utformat så kallade hot-spots, platser där vi helst ser att elsparkcyklar parkeras. Exempel på dessa är: Stora torg, Resecentrum och Högskolan i Halmstad.

Här är det förbjudet att parkera

På vissa platser i Halmstad kan du inte återlämna en hyrd elsparkcykel, till exempel:

  • längs Nissan i Centrum
  • på Centralstationen (särskild parkering för elsparkcyklar finns)
  • precis framför Halmstad Arena (särskild parkering för elsparkcyklar finns)

Det har kommunen och de företag som hyr ut elsparkcyklar kommit överens om. Enskilda uthyrare kan införa egna begränsningar för parkering av sina elsparkcyklar.

Anmäl en felparkerad hyrd elsparkcykel till företaget

Du ska i första hand anmäla en felparkerad elsparkcykel till det företag som äger den. På det sättet får företaget informationen så snabbt som möjligt. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats.

Uthyrarna har kommit överens med kommunen om att ta bort en felanmäld elsparkcykel inom 24 timmar efter att de fått anmälan.

Kommunen för dialog med uthyrare

Kommunen har en löpande dialog med de företag som hyr ut elparkcyklar i Halmstad. Den handlar till exempel om hur elsparkcyklarna ska parkeras så att de inte står i vägen för trafik eller gående. Kommunen har inte upphandlat eller betalat för verksamheten. Det betyder att kommunen inte heller får någon ersättning från de företag som hyr ut elsparkcyklar.