Elsparkcyklar

En elsparkcykel, ibland kallad elscooter, klassas som en cykel i trafiken. Här länkar vi till trafikregler och tipsar om vad du ska tänka på när du parkerar din elsparkcykel.

När är det en elsparkcykel?

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar, om elsparkcykeln har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt.

I Halmstad finns möjligheten att hyra en elsparkcykel. Fler och fler köper även sin egen. På Transportstyrelsens webbplats hittar du information om fordonsregler för cyklar.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Det är samma trafikregler för elsparkcyklar som vanliga cyklar.

 • Kör försiktigt. Högsta hastighet på en gågata eller ett gångfartsområde i centrum är 6 km/h.
 • Du har väjningsplikt mot gående.
 • Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den.
 • Cykla på höger sida och gör omkörning till vänster.
 • Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg.
 • Endast en person per elsparkcykel.

Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor. Det hittar du i deras app eller webbplats.

Parkera din elsparkcykel rätt

Samma parkeringsregler gäller för elsparkcyklar som för vanliga cyklar. En elsparkcykel får inte parkeras hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att den inte får blockera gångbanan eller bli en fara för andra trafikanter. Det vill säga gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

Parkera gärna på en "Hot-spot"

Kommunen har utformat så kallade hot-spots, platser där vi helst ser att elsparkcyklar parkeras. Exempel på dessa är:

 • Stora torg
 • Norre port
 • Lilla torg
 • Stadsbiblioteket
 • Resecentrum
 • Högskolan i Halmstad

Här är det förbjudet att parkera

På vissa platser i Halmstad kan du inte återlämna en hyrd elsparkcykel, till exempel:

 • längs Nissan i Centrum
 • på Centralstationen (särskild parkering för elsparkcyklar finns)
 • precis framför Halmstad Arena (särskild parkering för elsparkcyklar finns)

Det har kommunen och de företag som hyr ut elsparkcyklar kommit överens om. Enskilda uthyrare kan införa egna begränsningar för parkering av sina elsparkcyklar.

Anmäl en felparkerad elsparkcykel till företaget som hyr ut den

Företagen som hyr ut har ett ansvar för att deras cyklar inte står hindrande eller trafikfarligt. De ska flytta elsparkcyklar som står trafikfarligt inom 24 timmar från att de fått in anmälan om det.

Du hittar kontaktuppgifter på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats.

Kontaktuppgifter till uthyrare av elsparkcyklar i Halmstad

Företag, länk till webb

Mejl till support

Telefonnummer

Bird Länk till annan webbplats.

hello@bird.co

040-668 86 78

Ryde Länk till annan webbplats.

Kontaktformulär på Rydes webb Länk till annan webbplats.


Tier Länk till annan webbplats.

support@tier.app

040-668 81 27

Zeus Länk till annan webbplats.

Kontaktformulär på Zeus webb Länk till annan webbplats.

08- 557 658 90

Ett miljösmart alternativ

Halmstad växer och när vi blir fler blir det också mer trångt på våra vägar och andra gemensamma ytor. Kommunen har som mål att år 2050 ska hälften av invånarnas resor ske med yteffektiva och hållbara färdsätt, så som gång, cykel eller kollektivtrafik.

Att ha elsparkcyklar tillgängliga i stadsmiljön kan bidra till ett minskat behov av att äga ett fordon. Det kan också bli lättare för dig som invånare att välja buss eller tåg om du kan använda en elsparkcykel som en del av resan.

Kommunen för dialog med uthyrare

Kommunen har en löpande dialog med de företag som hyr ut elsparkcyklar i Halmstad. Den handlar till exempel om hur elsparkcyklarna ska parkeras så att de inte står i vägen för trafik eller gående.

Kommunen har inte upphandlat eller betalat för verksamheten. Det betyder att kommunen inte heller får någon ersättning från de företag som hyr ut elsparkcyklar.

Det är Polisen som ger tillstånd att hyra ut elsparkcyklar och också de som kan bötfälla föraren om trafikregler inte följs.

Nytt förslag inför 2022

Problemet med elsparkcyklar som parkeras på felaktigt och många gånger trafikfarligt sätt, framför allt för oskyddade trafikanter, har uppmärksammats av både polis och invånare. Teknik- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag med nya regler: