• Halmstads webbplatser

Elsparkcyklar

Här länkar vi till trafikregler och tipsar om vad du ska tänka på när du hyr och parkerar din elsparkcykel.

Trafikregler

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller.

 • Kör försiktigt. Högsta hastighet på en gågata eller ett gångfartsområde i centrum är 6 km/h.
 • Du har väjningsplikt mot gående.
 • Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den.
 • Cykla på höger sida och gör omkörning till vänster.
 • Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg.
 • Endast en person per elsparkcykel.

Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor. Det hittar du i deras app eller webbplats.

När är det en elsparkcykel?

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar, om elsparkcykeln har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt.

På Transportstyrelsens webbplats hittar du information om fordonsregler för cyklar.

Parkera din elsparkcykel rätt

En elsparkcykel får inte parkeras hindrande eller trafikfarligt vilket betyder att de inte får blockera gångbanan eller bli en fara för andra trafikanter. Det vill säga gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står på trottoaren.

Enligt trafikförordningen får elsparkcyklar inte parkeras på gång- och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats.

Halmstads kommun kommer att periodvis åka ut och samla in felparkerade elsparkcyklar på de platser där det görs flest felparkeringar. Anmälan om felparkerad elsparkcykel görs till företaget som hyr ut den.

Parkera elsparkcyklar på en "sparkering"

Kommunen har utformat så kallade sparkeringar, platser där elsparkcyklar ska parkeras. Exempel på dessa är:

 • Stora torg
 • Norre port
 • Lilla torg
 • Stadsbiblioteket
 • Resecentrum
 • Högskolan i Halmstad

Kartlager över "sparkeringar".

Parkera elsparkcyklar på befintliga cykelparkeringar

Kommunen har utpekade befintliga cykelparkeringar. Dessa får även användas av elsparkcyklar.

Här är det förbjudet att parkera

På vissa platser i Halmstad kan du inte återlämna en hyrd elsparkcykel , till exempel:

 • längs Nissan i Centrum
 • på Centralstationen (särskild parkering för elsparkcyklar finns)
 • precis framför Halmstad Arena (särskild parkering för elsparkcyklar finns)
 • Halmstads skatepark

Det har kommunen och de företag som hyr ut elsparkcyklar kommit överens om. Enskilda uthyrare kan införa egna begränsningar för parkering av sina elsparkcyklar.

Anmäl en felparkerad elsparkcykel till företaget som hyr ut den

Företagen som hyr ut har ett ansvar för att deras cyklar inte står hindrande eller trafikfarligt. De ska flytta elsparkcyklar som står trafikfarligt inom två timmar från att de fått in anmälan om det.

Du hittar kontaktuppgifter på cyklarna och på respektive företags webbplats.

Kontaktuppgifter till uthyrare av elsparkcyklar och hyrcyklar i Halmstad

Företag, länk till webb

Mejl till support

Telefonnummer

Voi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

support@voi.com

0200-88 35 14

Ryde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ett miljösmart alternativ

Halmstad växer och när vi blir fler blir det också mer trångt på våra vägar och andra gemensamma ytor. Kommunen har som mål att år 2050 ska hälften av invånarnas resor ske med yteffektiva och hållbara färdsätt, så som gång, cykel eller kollektivtrafik.

Att ha elsparkcyklar och hyrcyklar tillgängliga i stadsmiljön kan bidra till ett minskat behov av att äga ett fordon. Det kan också bli lättare för dig som invånare att välja buss eller tåg om du kan använda en elsparkcykel eller hyrcykel som en del av resan.

Kommunen för dialog med uthyrare

Kommunen har en löpande dialog med de företag som hyr ut elsparkcyklar och hyrcyklar i Halmstad. Den handlar till exempel om hur de ska parkeras så att de inte står i vägen för trafik eller gående.

Kommunen har inte upphandlat eller betalat för verksamheten. Det betyder att kommunen inte heller får någon ersättning från de företag som hyr ut cyklarna.

Det är Polisen som ger tillstånd att hyra ut elsparkcyklar och cyklar och också de som kan bötfälla föraren om trafikregler inte följs.

Nya regler från 1 april 2022
Den 30 mars 2022 beslutade kommunfullmäktige att:

 • elsparkcyklar och hyrcyklar ska parkeras på de platser som särskilt pekats ut av kommunen
 • företag som hyr ut elsparkcyklar, och andra fordon, måste söka tillstånd av polisen
 • företag ska, i samband med tillstånd av polisen, betala en avgift per fordon och år för att kommunen upplåter mark till verksamheten