• Halmstads webbplatser

Arkitekturpriset

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun. Tanken med priset är att uppmärksamma och lyfta fram nya spännande projekt i kommunen, att belöna de som lagt ner det lilla extra på att få ett gott resultat.

Kriterier

Arkitekturpriset kommer tilldelas ett projekt som har färdigställts under 2023–2024. Förslagen kan vara av olika karaktär och storlek. Ett renoveringsobjekt, ett nytt hus, en tillbyggnad eller en plats i det offentliga rummet.

Kriterier vi tittar på är bland annat: idé och koncept, kvalité, helhet, material, detaljer, funktion, rumsgestaltning, volym, ekologisk och social hållbarhet samt utveckling av befintliga värden på platsen.

Nomineringen är nu stängd och vi återkommer med våra finalister.

Tidplan

 • Nominering: 30 april
 • Urval: slutet av maj
 • Finalister: slutet av juni
 • Omröstning: juli–augusti
 • Vinnare under: under hösten

Nomineringar 2024

Nomineringen är nu stängd. Byggnadsnämnden har valt ut sju bidrag som uppfyller kriterierna för arkitekturpriset som nedan följer. Av dessa välja byggnadsnämnden ut tre finalister som går till omröstning. Allmänheten har sedan från slutet på juni chansen att rösta på sin favorit.

Feldts Skolberget i Oskarström

Ombyggnation av samlingslokal och utemiljö

 • Ombyggnation, komplementbyggnad, utemiljö och växthus.
 • En tydlig arkitektonisk ide som har hängt med hela vägen.
 • Byggnadens kulturvärde och platsen betydelse har skapat möjligheter för projektet från idé till färdigt projekt.
 • Omsorg och medvetna val i material och detaljer skapar betydelse för upplevelsen och är tecken på omtanke.
 • Varje del förstärker helheten och helheten ger detaljerna värde.
 • Genom att engagera och dela med sig av processen har platsen fått nytt liv.
 • Byggherre: My Feldt. Arkitekt: Strandbergs Arkitektur AB

Fyllingeskolan F–3

Nybyggnation av skola

 • I bostadsområdet Fyllinge har en ny skola byggts för 300 elever.
 • Arkitektonisk idé att skapa en byggnad som tar sin plats i bostadsområdet och blir till ett landmärke.
 • Knyter an till platsen genom placering, material och kulör.
 • Utemiljön har skapats med ett fokus på att bevara befintlig grönska på tomten.
 • Intressant interiört koncept av lärande miljöer.
 • Flexibilitet av lärande miljöer format efter barnens behov.
 • Byggherre: Halmstad kommun. Arkitekt: Fredblad Arkitekter och White Arkitekter

Kvarteret Mölle gårdar

Nybyggnation av flerbostadshus

 • Nätta volymer som anpassar sig till omgivande skala på ett ödmjukt sätt.
 • En god arkitektonisk ide kring bostaden och dess utemiljö bidrar till en bra helhet.
 • Kvarteret skapar genom material och kulör en sammanhållen identitet.
 • Placering av volymer skapar trevliga gårdsmiljöer med plats för odling, lek och samvaro.
 • Närhet till sig gårdsmiljö ger möjlighet för fler åldrar att söka sig hit.
 • Genomtänkta planlösningar skapar mervärden i bostaden och ett bra hem över tid.
 • Byggherre: Derome. Arkitekt: White Arkitekter

Kvibille kyrka

Tillskapad ceremoniplats, utemiljö med landskapsarkitektur

 • En ny ceremoniplats med genomarbetad landskapsarkitektur.
 • Projektet har en hög ambitionsnivå vad gäller ett omfattande växtligt arrangemang, ett flertal gångar i olika riktningar, ceremoniplatsen, pergolan samt vattenspelet.
 • Utformningen kontrasterar fint till den befintliga kyrkogårdens relativt enkla uttryck.
 • Pergolan och ceremoniplatsen uppförs av lokala material av mycket hög kvalitet.
 • Traditionella arbetsmetoder vilket går i linje med övriga byggnationer på kyrkogården. En positiv inverkan på de kulturhistoriska värdena på kyrkogården.
 • Byggherre: Getinge-Oskarströms pastorat, Svenska kyrkan. Arkitekt: Johannes Kabell, Kroksjöns trä AB

Ranagårds äldreboende

Nybyggnation av äldreboende

 • Ett äldreboende med 60 bostäder för personer med en flexibel och bekväm livsstil där husdjur också är välkomna.
 • Gården ger en hemlik trädgårdskänsla med plats för olika aktiviteter.
 • Den exteriöra gestaltningen är omsorgsfullt utformad.
 • Materialen i projektet håller en hög standard med robusta och hållbara material som håller över tid och skapar en omhändertagande känsla.
 • Varje boende enhet har en planlösning som möjliggör en bra koppling mellan privata rum och gemensamma rum.
 • En positiv helhetsverkan på boendemiljö och utemiljö som möjliggör ett flexibelt äldreboende som ger mervärde.
 • Byggherre: Halmstad kommun. Arkitekt: Fredblad Arkitekter och White Arkitekter

Villa Granliden

Nybyggnation av enbostadshus

 • Ett enbostadshus som tar hänsyn till landskapet runt om på ett genomtänkt sätt.
 • Väl genomtänkt volym med lågt lutande tak och en fasad som skapar en känsla av att den alltid har varit där.
 • En gestaltningen i en fin kombination av funktion, bekvämlighet och förhållningssätt till de boendes behov.
 • Enkelt och ärligt i val av material och utformning.
 • Logik i rumssamband som i väl valda lägen låter inne och ute kopplas samman.
 • En arkitektonisk iden som har hållit hela vägen och skapat ett tillsynes enkelt hus med smarta lösningar och vackra material.
 • Byggherre: Fredrik Mijh. Arkitekt: Christofer Ödmark

Habiliteringen, Hallands sjukhus i Halmstad

Ombyggnation av befintligt hus

 • Tydliga förutsättningar utifrån verksamhetens önskemål och behov.
 • Väl genomfört samarbete mellan arkitekt, beställare och Kulturmiljö Halland.
 • Varsam renovering med ett helhetstänk, från anpassning på platsen, till detaljer – fönster och smidesräcken.
 • En helhetsidé som varsamt och med värdighet kopplar an till sin tid.
 • Byggherre: Region Halland. Arkitekt: White arkitekter

Tidigare vinnare

Vinnare 2021–2023

2023: Söndrum-Vapnö församlingsgård

Arkitekt: Margareta Diedrichs, Sweco Architects
Byggherre: Söndrum-Vapnö församling, Svenska kyrkan

2022: Steninge naturhus – ett enbostadshus byggt inuti växthus

Arkitekt: Patrik Bengtsson
Byggherre: Patrik Bengtsson och Caroline Mårtensson

2021: Enslövs kyrkogård

Arkitekt: White arkitekter
Byggherre: Svenska kyrkan

Vinnare 2011–2020

2020: Attefallshuset Komfusenbo, Harplinge

Arkitekt: Ossian och Johan Ovik
Byggherre: Kristin och Johan Ovik

2019: Fritidshus i Haverdal

Arkitekt: Per Bornstein från Bornstein och Lyckefors arkitekter AB
Byggherre: Maria Alexén och Torbjörn Kristiansen

2018: Kvarteret Borgen, Söder

Arkitekt: Liljewall Arkitekter 

2017: Halmstad City Airport

Arkitekt: Fredblad Arkitekter

2016: Olsgården, Oskarström

Arkitekt: White, Stellan Eriksson

2015: Ernst Wigforss plats

Arkitekt: Teutsch lanskapsarkitekter i samarbete med Teknik- och fritidsförvaltningen

2014: Jugendvillan på Hummelgatan

Arkitekt och byggherre: Eva och Mikael Kvist
Byggmästare: Bygg Sjögren

2013: Söndrumsskolan

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

2012: Växthus i Ingemansbo, Simlångsdalen

Arkitekt och byggherre: Peter och Pernilla Svensson

Vinnare 2001–2010

2010: Halmstad Arena

Arkitekt: Tengbom, Malmö
Byggherre: Halmstads kommun

2009: Villa Grönberg, Sandhamn

Arkitekt: Abelardo Gonzalez
Byggherre: Sofia Grönberg Whitmore och Jonathan Whitmo

2008: Klammerdamm 3, bostäder och butiker

Arkitekt: Ulf Schriever-Abeln, Arket AB, Halmstad
Landskapsarkitekt: Per Ljungblom, MPB Syd AB, Helsingborg
Byggmästare: Sven-Allan Peterson och Bengt Wallin, Skanska Sverige AB
Byggherre: Johan Torstensson, Cityfastigheter i Halmstad AB

2007: Lidarebackens jordhus, Steninge kyrkby

Arkitekt: Hans Rendahl
Byggmästare: Hans Bulthuis
Plankoncept: Johanna Eriksson

2006: Nya Stadsbiblioteket

Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen Arkitekter Aarhus, Danmark
Byggherre: Halmstads kommun, Fastighetskontoret

2005: Parkeringshus vid Halmstads lasarett

Arkitekt: White arkitekter Göteborg genom arkitekt SAR/MSA Bengt Andersson Liselius
Byggherre: Landstinget Halland

2004: Golfhallen Söndrum

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Hampus Ekman
Bygherre: Halmstad Golfhall AB

2003: Energiverkens transformatorstation på Gamletull

Arkitekt: Fredblads arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA Leif Fredblad
Byggherre: Energiverken i Halmstad

2002: Studentbostadskvarteret Jakten på Gamletull

Arkitekt: Arkitekturkompaniet, Göteborg genom arkitekterna SAR/MSA Bibi Olsson och Per Dahlin
Byggherre: HFAB

2001: Tylebäcks kursgård

Arkitekt: Arket i Halmstad genom Arkitekt SAR/MSA Ulf-Schriever-Abeln
Byggherre: Tylebäcks kursgård, Hallands Befälsutbildningsförbund

Vinnare 1997–2000

2000: Drottning Kristinapassagen

Arkitekt: Fredblads Arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA, Ann-Charlotte Castler
Byggherre: Björn och Viveka Torstensson, Kupolen

1999: Mickedalastallet

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA, Johanna Persson-Engberg
Byggherre: Halmstads Fältrittklubb

1998: Sannarpshallen

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA, Hampus Ekman
Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

1997: Gammal köpmansgård vid Stora torg

Arkitekt: Bygg- och planprojektering AB i Halmstad genom Arkitekt Lennart Danielsson
Byggherre: Mayfair Properties AB