Arkitekturpriset

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun. Tanken med priset är att uppmärksamma och lyfta fram nya spännande projekt i kommunen, att belöna de som lagt ner det lilla extra på att få ett gott resultat.

Förslagen kan vara av olika karaktär och storlek. Det kan vara ett renoveringsobjekt, ett nytt hus, en tillbyggnad eller en plats i det offentliga rummet. För att ett projekt ska vara aktuellt för priset ska det ha färdigställts under året då priset utdelas, eller året innan.

Finalister 2023

Kommunen har nu valt ut tre finalister. Röstningen pågick fram till 31/8. Tack alla ni som tyckte till. Vi återkommer med vinnare och plats/tid för prisutdelning.

Kvarteret Valdemar Atterdag, påbyggnad med bostäder

Byggherre: Berlings fastigheter
Arkitekt: Fredblad arkitekter AB

Beskrivning

I detta projekt har ett tillägg med 23 lägenheter byggs ovanpå befintlig byggnad på kvarteret Valdemar Atterdag i centrala Halmstad. Den nya volymen består av två våningar där volymen har fått indrag från befintlig byggnads fasadliv mot gatan och på den högre byggnaden har en terrass skapats.

Att skapa flera våningar på en befintlig byggnad är intressant exempel på förtätning i stadskärnan. En central tanke har varit att ge den nytillkomna volymen ett modernt uttryck för att visa på att den delen är något annat än det äldre huset. Detta för att skapa en tydlighet och förståelse för när byggnadens olika delar har byggts. Genom att den nya volymen även slutar innanför befintlig fasads liv så är den ursprungliga byggnadsvolymen fortsatt tydligt utläsbar i stadsmiljön. Valet av kopparplåt som fasadmaterial anknyter till byggnadens tegelfasad i färg.

Nyhemsskolan

Byggherre: Halmstad kommun
Arkitekt: Creacon HKAB

Beskrivning

Nyhemsskolans två befintliga skolbyggnader, ett större stenhus och en mindre träbyggnad, har byggts om och byggts samman med en ny byggnadskropp. Skolan har nu plats för 350 barn i förskoleklass och lågstadiet.

Stenhuset och Gula villan, de befintliga skolbyggnaderna, är kulturhistoriskt värdefulla där användningen som skola är mycket viktig. Det har varit viktigt i projektet att utnyttja och återanvända de befintliga byggnadernas ytor. Delvis för att ge mer plats till skolgården men även för att minska klimatavtrycket. Tanken var även att bevara och förlänga livslängden på de äldre byggnaderna.

Den nya byggnadskroppen omsluter skolgården vilket skapar en trygg och skyddad miljö. Val av fasadmaterial är trä och tegel i en grå skala. Med en avskalad gestaltning och materialval som inte sticker ut underordnar sig den nya byggnaden de befintliga. Resultatet blir att de äldre byggnadernas olika karaktärer lyfts fram.

Söndrums församlingsgård

Byggherre: Söndrum-Vapnö församling, Svenska kyrkan
Arkitekt: Margareta Diedrichs, Sweco Architects

Beskrivning

Söndrum-Vapnö församling har byggt en ny församlingsgård. Byggnaden består av ett nytt tillägg som byggts runtomkring en äldre byggnad, Staffansalen, som fanns på platsen. Genom att ge plats åt Staffansalen i den nya församlingsgården har salen bevarats, restaurerats och uppdateras för att möta framtidens behov. Byggnaden tar på detta sätt avstamp i platsens höga kulturhistoriska värden och det viktiga symbolvärde salen har för församlingen.

Intill Staffansalen har den nya entrén placerats som är centrerad i byggnaden. Från entrédelen utgår sedan tre byggnadskroppar som rymmer lokaler för barn och unga, musik och undervisning samt personalutrymmen.

Församlingsgården har getts en fasad av obehandlat cederträ och tak av grått plåttak. Trämaterialet återkommer i interiören för att koppla samman ute och inne.

Foto: Felix Gerlach

Tidigare vinnare

Vinnare 2022: Steninge naturhus – ett enbostadshus byggt inuti växthus

Vinnaren av 2022 års arkitekturpris är Steninge Naturhus. Grattis! Priset delades ut lördag 1 oktober på Stadsbibliotekets Nissanscen, som en del av Kulturnatt 2022.

Byggherre: Patrik Bengtsson och Caroline Mårtensson
Arkitekt: Patrik Bengtsson

Beskrivning

Steninge naturhus är ett bostadshus med väggar av hampakalk som byggts inuti ett växthus. Placeringen av huset i ett växthus gör att gränserna för vad som är inomhus och utomhus förskjuts samtidigt som annorlunda och intressanta rum skapas. Ett exempel är husets takterass som genom växthusets klimatskydd blir till en omsluten plats inomhus. Växthuset utgör ett väderskydd som gör det möjligt att använda byggnaden på ett friare sätt än vad klimatet annars tillåter under stora delar av året.

Lokala hantverkare med intresse för miljövänliga metoder har anlitats för byggnationen och huset är konstruerat för att vara klimatrobust och hålla länge. På platsen där huset byggts finns det en tradition av att bygga jordhus och det har även funnits ett växthus då marken använts för fruktodling. Ytterväggarna består av hampakalk som kompletterats med en bärande trästomme. Att använda hampakalk är ett sätt att bygga vidare på tradition av jordhusbyggande medan växthuset speglar platsens arv av odlande.

Juryns motivering

Med starkt engagemang för miljövänligt byggande har årets vinnare skapat ett bostadshus med nytänkande arkitektur som tar avstamp i platsens traditioner. Väggar i hållbar hampakalk är en omtolkning av platsens tradition av att bygga med vitkalkade jordväggar. Växthuset som omsluter det inre huset bygger vidare på platsen som ett odlingslandskap. Huset i växthuset möjliggör en arkitektur med höga rumsliga kvaliteter. Kombinationen av experimentella hållbarhetslösningar, ett samspel med platsens traditioner och höga rumsliga värden gör Steninge naturhus till en värdig vinnare av Halmstads arkitekturpris 2022.

Interiörbild av Steninge naturhus som är byggd som ett stort växthus med glaspartier från golv till tak.

Steninge naturhus, 2022 års vinnare av arkitekturpriset

Vinnare 2011–2021

2021: Enslövs kyrkogård

Arkitekt: White arkitekter
Byggherre: Svenska kyrkan

2020: Attefallshuset Komfusenbo, Harplinge

Arkitekt: Ossian och Johan Ovik
Byggherre: Kristin och Johan Ovik

2019: Fritidshus i Haverdal

Arkitekt: Per Bornstein från Bornstein och Lyckefors arkitekter AB
Byggherre: Maria Alexén och Torbjörn Kristiansen

2018: Kvarteret Borgen, Söder

Arkitekt: Liljewall Arkitekter 

2017: Halmstad City Airport

Arkitekt: Fredblad Arkitekter

2016: Olsgården, Oskarström

Arkitekt: White, Stellan Eriksson

2015: Ernst Wigforss plats

Arkitekt: Teutsch lanskapsarkitekter i samarbete med Teknik- och fritidsförvaltningen

2014: Jugendvillan på Hummelgatan

Arkitekt och byggherre: Eva och Mikael Kvist
Byggmästare: Bygg Sjögren

2013: Söndrumsskolan

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

2012: Växthus i Ingemansbo, Simlångsdalen

Arkitekt och byggherre: Peter och Pernilla Svensson

Vinnare 2001–2010

2010: Halmstad Arena

Arkitekt: Tengbom, Malmö
Byggherre: Halmstads kommun

2009: Villa Grönberg, Sandhamn

Arkitekt: Abelardo Gonzalez
Byggherre: Sofia Grönberg Whitmore och Jonathan Whitmo

2008: Klammerdamm 3, bostäder och butiker

Arkitekt: Ulf Schriever-Abeln, Arket AB, Halmstad
Landskapsarkitekt: Per Ljungblom, MPB Syd AB, Helsingborg
Byggmästare: Sven-Allan Peterson och Bengt Wallin, Skanska Sverige AB
Byggherre: Johan Torstensson, Cityfastigheter i Halmstad AB

2007: Lidarebackens jordhus, Steninge kyrkby

Arkitekt: Hans Rendahl
Byggmästare: Hans Bulthuis
Plankoncept: Johanna Eriksson

2006: Nya Stadsbiblioteket

Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen Arkitekter Aarhus, Danmark
Byggherre: Halmstads kommun, Fastighetskontoret

2005: Parkeringshus vid Halmstads lasarett

Arkitekt: White arkitekter Göteborg genom arkitekt SAR/MSA Bengt Andersson Liselius
Byggherre: Landstinget Halland

2004: Golfhallen Söndrum

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Hampus Ekman
Bygherre: Halmstad Golfhall AB

2003: Energiverkens transformatorstation på Gamletull

Arkitekt: Fredblads arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA Leif Fredblad
Byggherre: Energiverken i Halmstad

2002: Studentbostadskvarteret Jakten på Gamletull

Arkitekt: Arkitekturkompaniet, Göteborg genom arkitekterna SAR/MSA Bibi Olsson och Per Dahlin
Byggherre: HFAB

2001: Tylebäcks kursgård

Arkitekt: Arket i Halmstad genom Arkitekt SAR/MSA Ulf-Schriever-Abeln
Byggherre: Tylebäcks kursgård, Hallands Befälsutbildningsförbund

Vinnare 1997–2000

2000: Drottning Kristinapassagen

Arkitekt: Fredblads Arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA, Ann-Charlotte Castler
Byggherre: Björn och Viveka Torstensson, Kupolen

1999: Mickedalastallet

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA, Johanna Persson-Engberg
Byggherre: Halmstads Fältrittklubb

1998: Sannarpshallen

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA, Hampus Ekman
Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

1997: Gammal köpmansgård vid Stora torg

Arkitekt: Bygg- och planprojektering AB i Halmstad genom Arkitekt Lennart Danielsson
Byggherre: Mayfair Properties AB