Arkitekturpriset

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun. Tanken med priset är att uppmärksamma och lyfta fram nya spännande projekt i kommunen, att belöna de som lagt ner det lilla extra på att få ett gott resultat.

Finalister 2021

Följande bidrag går att rösta på till Arkitekturpriset.

S-huset, Högskolan i Halmstad

Ny entré samt ombyggnad av äldre industribyggnad

Byggherre: Intea fastigheter AB
Byggmästare: Fragerus Bygg AB
Arkitekt: Fredblad Arkitekter

Det nya Hus S är en om- och tillbyggnad av Dormers gamla industribyggnad från 40-talet, en industrihall med 3 000 kvm golvyta och en takhöjd om 18 meter.

Här har man lyckat skapa moderna utbildningslokaler, avancerade laboratorier, hörsalar, undervisningslokaler och kontor. Icke ursprungliga byggnadsdelar har tagits bort och fyra nya våningsplan har adderat inom den befintliga volymen. Flera nya och återskapade fönsteröppningar, nytt yttertak samt en stor längsgående taklanternin har tillkommit som fördelar ljus till byggnadens alla våningsplan.

Stor omsorg har lagts vid god funktionalitet och kvalitet både in- och utvändigt medan det kulturhistoriska värdet har tagits tillvara. En ny huvudentré har byggts till med en tydligt egen identitet och formspråk. Byggnaden har klassificerats som Miljöbyggnad Silver.

Hus S, högskolan
Interörer i hus S, högskolan

Villa Andersson

Nybyggnad av enbostadshus

Byggherre: Mikael Andersson
Arkitekt: Abelardo Gonzales Arkitektbyrå AB

Arkitekt Abelaro Gonzales och byggherre Mikael Andersson har uppfört en byggnad med ett helt eget formspråk och karaktär.

Ett fåtal material har sammanfogats på ett intrikat sätt för att ge en karaktärsrik arkitektur med flödande rumssamband. Rörelser och utblickar är väl regisserade. Starka upplevelser av materialitet ges både in- och utvändigt genom svart, förkolnad grov panel, ofärgad betong och kraftiga glasskivor.

Byggnadens olika delar har sammanfogats på ett tydligt och mycket medvetet sätt där mellanskalan av lister arbetats bort. Detaljer som glasinfästningar ger en extra accent till den rena helheten.

Foto: Abelardo Gonzales

Villa Andersson, exteriör
Villa Andersson, detaljbild på trappa mellan snedställd yttervägg och mur.
Villa Andersson, interiör

Enslövs kyrkogård

Ny gestaltning av ceremoniplats

Byggherre: Svenska kyrkan
Arkitekt: White arkitekter

Den nya ceremoniplatsen vid Enslövs kyrkogård föddes ur ett behov från församlingen då allt fler begravs i urnor. Gravplatsen ligger med utblickar mot det intilliggande jordbrukslandskapet och med specialdesignade ljusspiror som symboliserar de som lämnat oss.

Ceremoniplatsen är skapad för att ge upplevelsen av ett stillsamt kyrkorum utomhus – mittgången med pollarbelysning, häckar och träd som leder fram till en cirkulär, öppen plats. En portik av trä ramar in landskapet som en altartavla. Platsen omgärdas av en granitstenmur och under pergolor i trä finns sittplatser. En centralt placerade vattenspegel blir en naturlig samlingspunkt.

Genomförandet av projektet har byggt på medskapande, långsiktigt perspektiv och en strävan efter att nyttja lokala hantverkare och entreprenörer.

Enslövs kyrkogård
Enslövs kyrkogård
Enslövs kyrkogård

Rösta fram vinnaren!

Omröstningen är för Arkitekturpriset 2021 är nu stängd. Vinnaren kommer att meddelas här på webben, på Facebook och till media längre fram.

Nominerade bidrag 2021 som inte gick till final

Länsförsäkringars gårdshus

Nybyggnad av kontorshus på innergård i Östra förstaden

Byggherre: Länsförsäkringar
Arkitekt: Fredblad Arkitekter

Länsförsäkringar i Halland behövde utöka kontorsytan men ville inte flytta. Lösningen blev en för behov och utrymme väl anpassad tillbyggnad på innergården.

Huset är uppfört med material som ska kunna åldras värdigt – tegelfasad, isolerad kanalmur och innerväggar av putsad Leca. Mot Länsförsäkringars äldre kontorsbyggnad öppnar sig fasaden med stora glaspartier av trä som tillverkats på snickerifabrik. Trapphuset i byggnaden har murade väggar av äldre slottsmölletegel som togs tillvara och återanvändes från fasaden på det garage som tidigare stod på innergården. På taket ligger en torrängsmatta som gynnar biologisk mångfald och ger en vacker upplevelse från omkringliggande byggnader.

Länsförsäkringars gårdshus, exteriör sedd uppifrån
Länsförsäkringars gårdshus, exteriör sedd från markhöjd

Lundgrens Trädgårdar, HFAB

Nybyggnad av flerbostadshus

Byggherre: HFAB
Arkitekt: Krook och Tjäder, Halmstad

Lundgrens Trädgårdar är en fortsättning på Halmstads kvartersstad som knyter an till industriarkitekturens formspråk som präglade Lundgrens Gjuteri som tidigare låg på platsen. En stark materialkänsla genom tegel och falsad plåt i fasad, tillsammans med återkommande gavelmotiv och genomtänkt kulörsättning anspelar på platsens historia.

Kvarteren innehåller en stor repetition av hustyper. För att skapa en upplevelse av flera olika hus sammansatta till ett kvarter, har olika material och kulörer kombinerats. Flera varianter av handslaget, schatterat tegel i kombination med olika kulörer på tak- och fasadplåt, fönster och balkongfronter, skapar levande fasader och en variation inom och mellan kvarteren.

Fotograf: Anders Andersson

Lindgrens trädgårdar, innergård
Lundgrens trädgårdar, tak
Lundgrens trädgårdar, byggnader på avstånd

Restaurang Salt

Nybyggnad av restaurang

Byggherre: Paradisstranden AB
Arkitekt: Pontus Swahn

Nya restaurang Salt öppnade sina dörrar under förra året. Enkla träfasader bestrukna med järnvitriol och takbeklädnad av sedum gör att material och färger smälter väl in i det halländska strandlandskapet. Byggnadens interiör öppnar sig mot havet och utsikten. Ett rymligt trädäck med plats för servering tar vid på andra sidan den uppglasade västfasaden. Invändigt finns utöver restaurang och bar en avskiljbar del som kan nyttjas som lektionssal för livräddarna.

Restaurang Salt

Nominera ett bidrag till nästa år

Förslagen kan vara av olika karaktär och storlek. Det kan vara ett renoveringsobjekt, ett nytt hus, en tillbyggnad eller en plats i det offentliga rummet. För att ett projekt ska vara aktuellt för priset ska det ha färdigställts under året då priset utdelas, eller året innan.

Nominera till arkitekturpriset

Tidigare vinnare

 • 2020: Attefallshuset Komfusenbo, Harplinge
  Arkitekt: Ossian och Johan Ovik
  Byggherre: Kristin och Johan Ovik

 • 2019: Fritidshus i Haverdal
  Arkitekt: Per Bornstein från Bornstein och Lyckefors arkitekter AB
  Byggherre: Maria Alexén och Torbjörn Kristiansen

 • 2018: Kvarteret Borgen, Söder
  Arkitekt: Liljewall Arkitekter 

 • 2017: Halmstad City Airport
  Arkitekt: Fredblad Arkitekter

 • 2016: Olsgården, Oskarström
  Arkitekt: White, Stellan Eriksson

 • 2015: Ernst Wigforss plats
  Arkitekt: Teutsch lanskapsarkitekter i samarbete med Teknik- och fritidsförvaltningen

 • 2014: Jugendvillan på Hummelgatan
  Arkitekt och byggherre: Eva och Mikael Kvist
  Byggmästare: Bygg Sjögren

 • 2013: Söndrumsskolan
  Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
  Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

 • 2012: Växthus i Ingemansbo, Simlångsdalen. Peter och Pernilla Svenssons.

 • 2010: Halmstad Arena
  Arkitekt: Tengbom, Malmö
  Byggherre: Halmstads kommun

 • 2009: Villa Grönberg, Sandhamn
  Arkitekt: Abelardo Gonzalez
  Byggherre: Sofia Grönberg Whitmore och Jonathan Whitmo

 • 2008: Klammerdamm 3, bostäder och butiker
  Arkitekt: Ulf Schriever-Abeln, Arket AB, Halmstad
  Landskapsarkitekt: Per Ljungblom, MPB Syd AB, Helsingborg
  Byggmästare: Sven-Allan Peterson och Bengt Wallin, Skanska Sverige AB
  Byggherre: Johan Torstensson, Cityfastigheter i Halmstad AB

 • 2007: Lidarebackens jordhus, Steninge kyrkby
  Arkitekt: Hans Rendahl
  Byggmästare: Hans Bulthuis
  Plankoncept: Johanna Eriksson

 • 2006: Nya Stadsbiblioteket
  Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen Arkitekter Aarhus, Danmark
  Byggherre: Halmstads kommun, Fastighetskontoret

 • 2005: Parkeringshus vid Halmstads lasarett
  Arkitekt: White arkitekter Göteborg genom arkitekt SAR/MSA Bengt Andersson Liselius
  Byggherre: Landstinget Halland

 • 2004: Golfhallen Söndrum
  Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Hampus Ekman
  Bygherre: Halmstad Golfhall AB

 • 2003: Energiverkens transformatorstation på Gamletull
  Arkitekt: Fredblads arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA Leif Fredblad
  Byggherre: Energiverken i Halmstad

 • 2002: Studentbostadskvarteret Jakten på Gamletull
  Arkitekt: Arkitekturkompaniet, Göteborg genom arkitekterna SAR/MSA Bibi Olsson och Per Dahlin
  Byggherre: HFAB

 • 2001: Tylebäcks kursgård
  Arkitekt: Arket i Halmstad genom Arkitekt SAR/MSA Ulf-Schriever-Abeln
  Byggherre: Tylebäcks kursgård, Hallands Befälsutbildningsförbund

 • 2000: Drottning Kristinapassagen
  Arkitekt: Fredblads Arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA Ann-Charlotte Castler
  Byggherre: Björn och Viveka Torstensson, Kupolen

 • 1999: Mickedalastallet
  Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Johanna Persson-Engberg
  Byggherre: Halmstads Fältrittklubb

 • 1998: Sannarpshallen
  Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Hampus Ekman
  Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

 • 1997: Gammal köpmansgård vid Stora torg
  Arkitekt: Bygg- och planprojektering AB, Halmstad genom Arkitekt Lennart Danielsson
  Byggherre: Mayfair Properties AB