Arkitekturpriset

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun. Tanken med priset är att uppmärksamma och lyfta fram nya spännande projekt i kommunen, att belöna de som lagt ner det lilla extra på att få ett gott resultat.

Finalister 2022

Nu är det klubbat och klart vilka tre nominerade som är finalister.

  • Vårhems förskola
  • Lynghusen
  • Naturhus Steninge

Rösta på ditt favoritbidag, röstningen är öppen augusti ut. Den finalist med flest röster blir vinnaren av Halmstads arkitekturpris som tillkännages under hösten.

Vårhems förskola & församlingshem

Byggherre: Svenska kyrkan Halmstads församling
Arkitekt: White arkitekter

Nybyggnation av förskola och församlingshem

Efter att förskolan som fanns på platsen brann ned i mars 2019 har Svenska kyrkan låtit bygga en ny förskola och även ett församlingshem i anslutning till Västra kyrkogården. Församlingens önskan har varit att stärka möjligheten att vara en mötesplats för alla åldrar. Förskolan och församlingshemmet är placerade i tre parallella längor som är har gavlarna mot Richardsonsgatan. Byggnaderna har träfasad och sadeltak av bandtäckt plåt utan taksprång.

Två av längorna tillhör förskolan och binds ihop med ateljé och atrium. Förskolans gavlar är försedda med stora fönster som gör det möjligt att se den verksamhet som pågår. Detaljer såsom träribbor som kan skjutas för fönstren visar på en genomtänkt gestaltning. Befintliga träd har sparats vid byggnationen och ger grönska till förskolans gård.

Församlingshemmets länga är separat från förskolan men gemensamhetsalen kan nyttjas för större samlingar av kyrkan, förskolan och begravningsverksamheten. Viljan att bli en mötesplats blir tydlig i gestaltningen där förskola och församlingshem ges samma utseende och förläggs i anslutning till varandra.

Lynghusen

Flerbostadshus i Harplinge

Byggherre: HFAB
Arkitekt: Okidoki

De nybyggda flerbostadshusen i Harplinge innehåller hyresrätter i HFAB:s regi och är ritade av arkitektkontoret Okidoki. Husen sticker ut från mängden med sina utsmyckade fasader där fasadens kvaliteter ligger i en stabil grund av tegel som sedan övergår i en rikligt utsmyckad träpanel som ger liv. Inspiration till husens utformning kommer från landshövdingehusen i Göteborg där bottenvåning är i stenmaterial medan andra och tredje våningen har träfasad.

Totalt rör det sig om fyra hus där de byggts samman två och två med en gemensam huvudentré. En gemensamhetslokal finns i varje entréparti och ger mer plats åt de boendes behov. Huvudentrén är en lägre tegellänga som hjälper till att avskärma bostadsgården. Husens planlösning är uppbyggd kring ett centralt trapphus där lägenheterna placeras runtom. Det finns fyra lägenheter per våning och de har alla fönster som vetter åt två väderstreck. Ytterväggens utstickande partier gör att rummen invändigt delas upp i flera och möjliggör en vindskyddad placering av balkonger i hörn.

Lynghusen helbild

Steninge naturhus

Enbostadshus byggt inuti växthus

Byggherre: Patrik Bengtsson och Caroline Mårtensson
Arkitekt: Patrik Bengtsson

Steninge naturhus är ett bostadshus med väggar av hampakalk som byggts inuti ett växthus. Placeringen av huset i ett växthus gör att gränserna för vad som är inomhus och utomhus förskjuts samtidigt som annorlunda och intressanta rum skapas. Ett exempel är husets takterass som genom växthusets klimatskydd blir till en omsluten plats inomhus. Växthuset utgör ett väderskydd som gör det möjligt att använda byggnaden på ett friare sätt än vad klimatet annars tillåter under stora delar av året.

Lokala hantverkare med intresse för miljövänliga metoder har anlitats för byggnationen och huset är konstruerat för att vara klimatrobust och hålla länge. På platsen där huset byggts finns det en tradition av att bygga jordhus och det har även funnits ett växthus då marken använts för fruktodling. Ytterväggarna består av hampakalk som kompletterats med en bärande trästomme. Att använda hampakalk är ett sätt att bygga vidare på tradition av jordhusbyggande medan växthuset speglar platsens arv av odlande.

Rösta fram vinnaren!

När nomineringen är stängd kommer kommunen att välja ut upp till tre bidrag som går till final. Sedan har du chansen att rösta fram vem som ska vinna utmärkelsen.

Rösta på din favorit

Vinnare 2021: Enslövs kyrkogård

Ny gestaltning av ceremoniplats

Byggherre: Svenska kyrkan
Arkitekt: White arkitekter

Enslövs kyrkogård

Motivering

Med utgångspunkt i platsen och i landskapet, i församlingens behov och en önskan om att skapa ett stillsamt harmoniskt rum har den nya ceremoniplatsen vuxit fram. Pollarbelysning, häckar och träd leder fram till en cirkulär, öppen plats. En mjukt formad portik av trä ramar in landskapet likt en altartavla. Glimrande ljusspiror skapar stämning och minner oss livets gång.

Kreativt medskapande, ett holistiskt perspektiv och samarbete med lokala konstnärer, hantverkare och entreprenörer har genomsyrat hela projektet. Resultatet är enastående.

Tidigare vinnare

2011–2020

2020: Attefallshuset Komfusenbo, Harplinge

Arkitekt: Ossian och Johan Ovik
Byggherre: Kristin och Johan Ovik

2019: Fritidshus i Haverdal

Arkitekt: Per Bornstein från Bornstein och Lyckefors arkitekter AB
Byggherre: Maria Alexén och Torbjörn Kristiansen

2018: Kvarteret Borgen, Söder

Arkitekt: Liljewall Arkitekter 

2017: Halmstad City Airport

Arkitekt: Fredblad Arkitekter

2016: Olsgården, Oskarström

Arkitekt: White, Stellan Eriksson

2015: Ernst Wigforss plats

Arkitekt: Teutsch lanskapsarkitekter i samarbete med Teknik- och fritidsförvaltningen

2014: Jugendvillan på Hummelgatan

Arkitekt och byggherre: Eva och Mikael Kvist
Byggmästare: Bygg Sjögren

2013: Söndrumsskolan

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

2012: Växthus i Ingemansbo, Simlångsdalen

Arkitekt och byggherre: Peter och Pernilla Svensson

2001–2010

2010: Halmstad Arena

Arkitekt: Tengbom, Malmö
Byggherre: Halmstads kommun

2009: Villa Grönberg, Sandhamn

Arkitekt: Abelardo Gonzalez
Byggherre: Sofia Grönberg Whitmore och Jonathan Whitmo

2008: Klammerdamm 3, bostäder och butiker

Arkitekt: Ulf Schriever-Abeln, Arket AB, Halmstad
Landskapsarkitekt: Per Ljungblom, MPB Syd AB, Helsingborg
Byggmästare: Sven-Allan Peterson och Bengt Wallin, Skanska Sverige AB
Byggherre: Johan Torstensson, Cityfastigheter i Halmstad AB

2007: Lidarebackens jordhus, Steninge kyrkby

Arkitekt: Hans Rendahl
Byggmästare: Hans Bulthuis
Plankoncept: Johanna Eriksson

2006: Nya Stadsbiblioteket

Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen Arkitekter Aarhus, Danmark
Byggherre: Halmstads kommun, Fastighetskontoret

2005: Parkeringshus vid Halmstads lasarett

Arkitekt: White arkitekter Göteborg genom arkitekt SAR/MSA Bengt Andersson Liselius
Byggherre: Landstinget Halland

2004: Golfhallen Söndrum

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Hampus Ekman
Bygherre: Halmstad Golfhall AB

2003: Energiverkens transformatorstation på Gamletull

Arkitekt: Fredblads arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA Leif Fredblad
Byggherre: Energiverken i Halmstad

2002: Studentbostadskvarteret Jakten på Gamletull

Arkitekt: Arkitekturkompaniet, Göteborg genom arkitekterna SAR/MSA Bibi Olsson och Per Dahlin
Byggherre: HFAB

2001: Tylebäcks kursgård

Arkitekt: Arket i Halmstad genom Arkitekt SAR/MSA Ulf-Schriever-Abeln
Byggherre: Tylebäcks kursgård, Hallands Befälsutbildningsförbund

1997–2000

2000: Drottning Kristinapassagen

Arkitekt: Fredblads Arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA, Ann-Charlotte Castler
Byggherre: Björn och Viveka Torstensson, Kupolen

1999: Mickedalastallet

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA, Johanna Persson-Engberg
Byggherre: Halmstads Fältrittklubb

1998: Sannarpshallen

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA, Hampus Ekman
Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

1997: Gammal köpmansgård vid Stora torg

Arkitekt: Bygg- och planprojektering AB i Halmstad genom Arkitekt Lennart Danielsson
Byggherre: Mayfair Properties AB