Arkitekturpriset

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun. Tanken med priset är att uppmärksamma och lyfta fram nya spännande projekt i kommunen, att belöna de som lagt ner det lilla extra på att få ett gott resultat.

Vinnare 2021: Enslövs kyrkogård

Ny gestaltning av ceremoniplats

Byggherre: Svenska kyrkan
Arkitekt: White arkitekter

Motivering

Med utgångspunkt i platsen och i landskapet, i församlingens behov och en önskan om att skapa ett stillsamt harmoniskt rum har den nya ceremoniplatsen vuxit fram. Pollarbelysning, häckar och träd leder fram till en cirkulär, öppen plats. En mjukt formad portik av trä ramar in landskapet likt en altartavla. Glimrande ljusspiror skapar stämning och minner oss livets gång.

Kreativt medskapande, ett holistiskt perspektiv och samarbete med lokala konstnärer, hantverkare och entreprenörer har genomsyrat hela projektet. Resultatet är enastående.

Enslövs kyrkogård
Enslövs kyrkogård
Enslövs kyrkogård

Finalister 2021

S-huset, Högskolan i Halmstad

Ny entré samt ombyggnad av äldre industribyggnad

Byggherre: Intea fastigheter AB
Byggmästare: Fragerus Bygg AB
Arkitekt: Fredblad Arkitekter

Det nya Hus S är en om- och tillbyggnad av Dormers gamla industribyggnad från 40-talet, en industrihall med 3 000 kvm golvyta och en takhöjd om 18 meter.

Här har man lyckat skapa moderna utbildningslokaler, avancerade laboratorier, hörsalar, undervisningslokaler och kontor. Icke ursprungliga byggnadsdelar har tagits bort och fyra nya våningsplan har adderat inom den befintliga volymen. Flera nya och återskapade fönsteröppningar, nytt yttertak samt en stor längsgående taklanternin har tillkommit som fördelar ljus till byggnadens alla våningsplan.

Stor omsorg har lagts vid god funktionalitet och kvalitet både in- och utvändigt medan det kulturhistoriska värdet har tagits tillvara. En ny huvudentré har byggts till med en tydligt egen identitet och formspråk. Byggnaden har klassificerats som Miljöbyggnad Silver.

Hus S, högskolan
Interörer i hus S, högskolan

Villa Andersson

Nybyggnad av enbostadshus

Byggherre: Mikael Andersson
Arkitekt: Abelardo Gonzales Arkitektbyrå AB

Arkitekt Abelaro Gonzales och byggherre Mikael Andersson har uppfört en byggnad med ett helt eget formspråk och karaktär.

Ett fåtal material har sammanfogats på ett intrikat sätt för att ge en karaktärsrik arkitektur med flödande rumssamband. Rörelser och utblickar är väl regisserade. Starka upplevelser av materialitet ges både in- och utvändigt genom svart, förkolnad grov panel, ofärgad betong och kraftiga glasskivor.

Byggnadens olika delar har sammanfogats på ett tydligt och mycket medvetet sätt där mellanskalan av lister arbetats bort. Detaljer som glasinfästningar ger en extra accent till den rena helheten.

Foto: Abelardo Gonzales

Villa Andersson, exteriör
Villa Andersson, detaljbild på trappa mellan snedställd yttervägg och mur.
Villa Andersson, interiör

Övriga nominerade bidrag 2021

Länsförsäkringars gårdshus

Nybyggnad av kontorshus på innergård i Östra förstaden

Byggherre: Länsförsäkringar
Arkitekt: Fredblad Arkitekter

Länsförsäkringar i Halland behövde utöka kontorsytan men ville inte flytta. Lösningen blev en för behov och utrymme väl anpassad tillbyggnad på innergården.

Huset är uppfört med material som ska kunna åldras värdigt – tegelfasad, isolerad kanalmur och innerväggar av putsad Leca. Mot Länsförsäkringars äldre kontorsbyggnad öppnar sig fasaden med stora glaspartier av trä som tillverkats på snickerifabrik. Trapphuset i byggnaden har murade väggar av äldre slottsmölletegel som togs tillvara och återanvändes från fasaden på det garage som tidigare stod på innergården. På taket ligger en torrängsmatta som gynnar biologisk mångfald och ger en vacker upplevelse från omkringliggande byggnader.

Länsförsäkringars gårdshus, exteriör sedd uppifrån
Länsförsäkringars gårdshus, exteriör sedd från markhöjd

Lundgrens Trädgårdar, HFAB

Nybyggnad av flerbostadshus

Byggherre: HFAB
Arkitekt: Krook och Tjäder, Halmstad

Lundgrens Trädgårdar är en fortsättning på Halmstads kvartersstad som knyter an till industriarkitekturens formspråk som präglade Lundgrens Gjuteri som tidigare låg på platsen. En stark materialkänsla genom tegel och falsad plåt i fasad, tillsammans med återkommande gavelmotiv och genomtänkt kulörsättning anspelar på platsens historia.

Kvarteren innehåller en stor repetition av hustyper. För att skapa en upplevelse av flera olika hus sammansatta till ett kvarter, har olika material och kulörer kombinerats. Flera varianter av handslaget, schatterat tegel i kombination med olika kulörer på tak- och fasadplåt, fönster och balkongfronter, skapar levande fasader och en variation inom och mellan kvarteren.

Fotograf: Anders Andersson

Lindgrens trädgårdar, innergård
Lundgrens trädgårdar, tak
Lundgrens trädgårdar, byggnader på avstånd

Restaurang Salt

Nybyggnad av restaurang

Byggherre: Paradisstranden AB
Arkitekt: Pontus Swahn

Nya restaurang Salt öppnade sina dörrar under förra året. Enkla träfasader bestrukna med järnvitriol och takbeklädnad av sedum gör att material och färger smälter väl in i det halländska strandlandskapet. Byggnadens interiör öppnar sig mot havet och utsikten. Ett rymligt trädäck med plats för servering tar vid på andra sidan den uppglasade västfasaden. Invändigt finns utöver restaurang och bar en avskiljbar del som kan nyttjas som lektionssal för livräddarna.

Restaurang Salt

Nominera ett bidrag till nästa år

Förslagen kan vara av olika karaktär och storlek. Det kan vara ett renoveringsobjekt, ett nytt hus, en tillbyggnad eller en plats i det offentliga rummet. För att ett projekt ska vara aktuellt för priset ska det ha färdigställts under året då priset utdelas, eller året innan.

Nominera till arkitekturpriset

Tidigare vinnare

2011–2020

2020: Attefallshuset Komfusenbo, Harplinge

Arkitekt: Ossian och Johan Ovik
Byggherre: Kristin och Johan Ovik

2019: Fritidshus i Haverdal

Arkitekt: Per Bornstein från Bornstein och Lyckefors arkitekter AB
Byggherre: Maria Alexén och Torbjörn Kristiansen

2018: Kvarteret Borgen, Söder

Arkitekt: Liljewall Arkitekter 

2017: Halmstad City Airport

Arkitekt: Fredblad Arkitekter

2016: Olsgården, Oskarström

Arkitekt: White, Stellan Eriksson

2015: Ernst Wigforss plats

Arkitekt: Teutsch lanskapsarkitekter i samarbete med Teknik- och fritidsförvaltningen

2014: Jugendvillan på Hummelgatan

Arkitekt och byggherre: Eva och Mikael Kvist
Byggmästare: Bygg Sjögren

2013: Söndrumsskolan

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

2012: Växthus i Ingemansbo, Simlångsdalen

Arkitekt och byggherre: Peter och Pernilla Svensson

2001–2010

2010: Halmstad Arena

Arkitekt: Tengbom, Malmö
Byggherre: Halmstads kommun

2009: Villa Grönberg, Sandhamn

Arkitekt: Abelardo Gonzalez
Byggherre: Sofia Grönberg Whitmore och Jonathan Whitmo

2008: Klammerdamm 3, bostäder och butiker

Arkitekt: Ulf Schriever-Abeln, Arket AB, Halmstad
Landskapsarkitekt: Per Ljungblom, MPB Syd AB, Helsingborg
Byggmästare: Sven-Allan Peterson och Bengt Wallin, Skanska Sverige AB
Byggherre: Johan Torstensson, Cityfastigheter i Halmstad AB

2007: Lidarebackens jordhus, Steninge kyrkby

Arkitekt: Hans Rendahl
Byggmästare: Hans Bulthuis
Plankoncept: Johanna Eriksson

2006: Nya Stadsbiblioteket

Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen Arkitekter Aarhus, Danmark
Byggherre: Halmstads kommun, Fastighetskontoret

2005: Parkeringshus vid Halmstads lasarett

Arkitekt: White arkitekter Göteborg genom arkitekt SAR/MSA Bengt Andersson Liselius
Byggherre: Landstinget Halland

2004: Golfhallen Söndrum

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Hampus Ekman
Bygherre: Halmstad Golfhall AB

2003: Energiverkens transformatorstation på Gamletull

Arkitekt: Fredblads arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA Leif Fredblad
Byggherre: Energiverken i Halmstad

2002: Studentbostadskvarteret Jakten på Gamletull

Arkitekt: Arkitekturkompaniet, Göteborg genom arkitekterna SAR/MSA Bibi Olsson och Per Dahlin
Byggherre: HFAB

2001: Tylebäcks kursgård

Arkitekt: Arket i Halmstad genom Arkitekt SAR/MSA Ulf-Schriever-Abeln
Byggherre: Tylebäcks kursgård, Hallands Befälsutbildningsförbund

1997–2000

2000: Drottning Kristinapassagen

Arkitekt: Fredblads Arkitekter i Halmstad genom arkitekt SAR/MSA, Ann-Charlotte Castler
Byggherre: Björn och Viveka Torstensson, Kupolen

1999: Mickedalastallet

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA, Johanna Persson-Engberg
Byggherre: Halmstads Fältrittklubb

1998: Sannarpshallen

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA, Hampus Ekman
Byggherre: Fastighetskontoret, Halmstads kommun

1997: Gammal köpmansgård vid Stora torg

Arkitekt: Bygg- och planprojektering AB i Halmstad genom Arkitekt Lennart Danielsson
Byggherre: Mayfair Properties AB