Arkitekturpriset – nominera ett byggprojekt

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun.

Förslagen kan vara av olika karaktär och storlek. Det kan vara ett renoveringsobjekt, ett nytt hus, en tillbyggnad eller en plats i det offentliga rummet. För att ett projekt ska vara aktuellt för priset ska det ha färdigställts under nuvarande eller föregående år.

Nominera ett bidrag till arkitekturpriset

Nomineringen för 2021 är nu stängd. Sista dagen att nominera ett bidrag var den 9 maj.