Arkitekturpriset – nominera ett byggprojekt

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun. När möjligheten att nominera är öppen att nominera ett byggprojekt, är det här du gör det.

Förslagen kan vara av olika karaktär och storlek. Det kan vara ett renoveringsobjekt, ett nytt hus, en tillbyggnad eller en plats i det offentliga rummet. För att ett projekt ska vara aktuellt för priset ska det ha färdigställts under nuvarande eller föregående år.