Arkitekturpriset – nominera ett byggprojekt

Halmstads arkitekturpris delas ut varje år till ett byggnadsprojekt i Halmstads kommun.

Förslagen kan vara av olika karaktär och storlek. Det kan vara ett renoveringsobjekt, ett nytt hus, en tillbyggnad eller en plats i det offentliga rummet. För att ett projekt ska vara aktuellt för priset ska det ha färdigställts under nuvarande eller föregående år.