• Halmstads webbplatser

Internationellt och regionalt arbete

Kommunen är en del av ett större politiskt system. Många frågor och områden behandlar vi i nära samspel med region, riksdag och regering och EU. Att ha väl fungerande strukturer för detta samspel är viktigt och något som vi ständigt utvecklar.