• Halmstads webbplatser

Anhörig

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan få stöd av kommunen. Här kan du också läsa om att företräda en anhörig.