• Halmstads webbplatser

Anhörig­behörighet – att företräda en anhörig

Under vissa omständigheter kan du företräda en familjemedlem. Läs här vilka regler som gäller.

Du kan företräda en familjemedlem utan fullmakt om:

 • Ni båda är över 18 år.
 • Personen inte kan ta hand om sin ekonomi.
 • Personen en sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd.
 • Det är uppenbart att familjemedlemmen saknar beslutsförmåga.
 • Ingen av er har en god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.
 • Du har rätt enligt turordningen (se längre ner).

Du som tänker utöva behörigheten bör informera familjemedlemmen om det. Du behöver inte ha något intyg på att du tagit behörigheten i bruk.

Detta får du göra för din anhörige

Du har rätt att hjälpa familjemedlemmen med angelägenheter som berör det dagliga livet, till exempel:

 • Betala löpande utgifter, som räkningar, mat och kläder.
 • Teckna avtal om autogiro för hyra, el, försäkringar och liknande.
 • Betala tillfälliga utgifter, som läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen.
 • Göra överföringar mellan bankkonton för att kunna sköta dessa betalningar.
 • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner som bostadsbidrag.

Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja.

För att kunna göra bankaffärer behöver du styrka din behörighet, exempelvis genom att visa upp ett personbevis eller ett familjebevis från Skatteverket.

Detta får du inte göra åt en anhörig

 • Föra process i domstol
 • Lämna gåvor
 • Köpa en bil eller en fastighet
 • Handla med aktier, fondandelar eller andra värdepapper
 • Ta lån
 • Pantsätta egendom
 • Samtycka till bodelning och arvskifte

Detta får endast en god man eller förvaltare göra.

Turordning för att vara behörig

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

 1. Make, registrerad partner eller sambo
 2. Barn
 3. Barnbarn
 4. Föräldrar
 5. Syskon och halvsyskon
 6. Syskonbarn

Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen. Detsamma gäller om du av någon anledning inte går att nå.

Om det finns flera anhöriga i samma position i turordningen, företräder ni familjemedlemmen gemensamt. Ni får då komma överens om hur ni löser det rent praktiskt. Ni kan till exempel lämna varandra fullmakt.

Dokumentera ditt uppdrag

Du behöver inte föra räkenskaper, men är skyldig att dokumentera ditt uppdrag. Det gör du genom att spara underlag för de transaktioner som du har utfört, till exempel kvitton. Om du har gjort omfattande affärer bör du göra löpande noteringar över detta. Om din anhöriges tillstånd förbättras, behöver du kunna förse personen med underlagen.

Om du företräder personen utan att ha rätt till det

Om du som anhörig uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sin familjemedlem skada blir du skadeståndsskyldig till personen. Om du företräder personen utan att ha behörighet blir du skadeståndsskyldig gentemot en tredje person, till exempel en bank, som lidit skada.