• Halmstads webbplatser

Framtidens Halmstad

Halmstad växer, många vill flytta hit och vi går från att vara en stor småstad till liten storstad. År 2050 behöver vi ha beredskap för 136 000 invånare, en tredjedel mer än idag. Att planera ett samhälle för framtiden är en komplex process. Det som beslutas idag påverkar många generationer framöver. Det är många gånger svårt att föreställa sig hur livsstilar och livsvillkor kommer att se ut på lång sikt. Därför behöver den planering som vi gör idag leda till en långsiktig och robust samhällsstruktur, förberedd för att möta olika utmaningar.

Utvecklingsområden