Framtidens Halmstad

Att planera ett samhälle för framtiden är en komplex process. Det som beslutas idag påverkar många generationer framöver. Det är många gånger svårt att föreställa sig hur livsstilar och livsvillkor kommer att se ut på lång sikt. Vilka möjligheter och begränsningar kommer att finnas? Ingen vet säkert. Därför behöver den planering som vi gör idag leda till en långsiktig och robust samhällsstruktur, förberedd för att möta olika utmaningar.

Utvecklingsområden