• Halmstads webbplatser

Trygg och säker

Du som bor, arbetar eller vistas i Halmstads kommun ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter. Samarbetet sker mellan kommunens olika verksamheter, men också med andra aktörer.