• Halmstads webbplatser

Effektbrist och elavbrott

Om det skulle uppstå eleffektbrist finns det risk att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan delar av elnätet kopplas bort. Här kan du se vad kommunen gör och hur vi prioriterar vid en eleffektbrist.

Vad gör kommunen för att spara energi?

Halmstads kommun arbetar alltid med energieffektivisering och för att minska elkostnader – även innan de markant stigande elpriserna.

Risk för effektbrist, elen kan kopplas bort

I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige – så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott.

För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till

Frånkopplingen görs genom att Svenska kraftnät beordrar ett par särskilt utvalda elnätsbolag att de ska koppla bort ledningar, det vill säga stänga av elen för användare. Svenska kraftnät bestämmer i vilket elområde, hur länge och hur mycket som ska kopplas från.

När elnätsbolagen får ordern har de 15 minuter på sig att koppla bort ledningarna. Svenska kraftnät bestämmer inte vilka användare eller ledningar som ska kopplas bort.

Se över din hemberedskap

Det är viktigt att du förbereder dig inför ett strömavbrott så att du kan klara dig själv när samhällets resurser behöver gå till de mest utsatta.

Kommunens verksamheter hålls igång vid elavbrott

Vid elavbrott ska kommunens verksamheter hålla i gång som vanligt. Det vill säga förskolor, grundskolor och äldrevård är öppna enligt ordinarie öppettider. Verksamheterna har planerat för att kunna jobba även vid elavbrott. 

De kommunala gymnasieskolorna har tagit beslut om att stänga vid ett elavbrott som varar i mer än 30 minuter.

Kommunen har förberett sig

Varje förvaltning och bolag har gjort en plan för sina verksamheter med fokus på elbortfall. Planerna är grund för koncernövergripande prioriteringar. Prioriteringen kommer alltid vara liv och hälsa där våra svagaste i kommunen ska få hjälpen först.

Vid längre elavbrott på flera dygn tas beslut löpande via kommunens krisledningsorganisation.

"Styrel" – el prioriteras till samhällsviktiga funktioner

För att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har den tillgång på el som krävs för att bedriva verksamhet har Energimyndigheten utvecklat processen Styrel. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Kommuner, regioner och elnätsföretag har arbetat ihop och tillsammans identifierat samhällsviktiga funktioner som ska prioriteras om det blir brist på el.

Exempel på samhällsviktiga verksamheter är sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst och transport. Även vattenförsörjning och telekommunikationer är prioriterade.

Reservkraft

Det finns reservkraftverk att sätta in vid elavbrott eller elbrist. Dessa är avsedda för samhällsviktiga funktioner.

Om du har en verksamhet som är starkt beroende av el har du själv ansvar för elförsörjningen.