• Halmstads webbplatser

Kriget i Ukraina

Stora händelser i omvärlden kan väcka tankar och ibland även oro. Här nedan hittar du information och länkar som kan komma till nytta i samband med konflikten i Europa. Här finns även svar på de frågor som Halmstads kommun får från allmänheten.

Vill du hjälpa till?

Bli familjehem, jourhem eller god man för ensamkommande barn

Halmstads kommun har behov av familjehem och behovet kan komma att öka ytterligare. Anmäl ditt intresse om du kan ta emot ett ensamkommande barn eller ungdom i ditt hem. Läs mer om hur du blir familjehem eller jourhem.

Det finns också behov av gode män för ensamkommande barn. Alltså barn som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan ansvarig vuxen, och som inte har fått uppehållstillstånd. Läs mer om vad det innebär att vara god man för ensamkommande barn.

Bli volontär och jobba med flyktingar i Halmstad

Skänk saker till flyktingar i Halmstad

Kommunen samarbetar med Röda korset som står för insamlingen till ukrainska flyktingar i Halmstad. I nuläget pågår ingen insamling av kläder och motsvarande. Men håll dig uppdaterad på Röda Korsets facebook-sida om behovet skulle förändras.

OBS! Lämna inte gåvor direkt till boendena. Personalen kan inte hantera detta på plats.

Läs mer om behoven på Röda korset second hand Halmstad:

Skänk pengar till hjälporganisationer

Boende

Boende via Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande och inte väljer att bo i eget boende. När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling.

Hyr ut fastighet eller lägenhet till Migrationsverket

Boende via kommunen

Från den 1 juli 2022 ansvarar kommunen för boende till de personer från Ukraina som har tillfälligt uppehållstillstånd enligt Massflyktsdirektivet och inte väljer att bo i eget boende.

Halmstads kommun har efter upphandling avtal med två boenden där det sammanlagt bor 206 personer.

Det är alltid Migrationsverket som betämmer vilka personer som kommunen ska ordna boende till.

Om du har uppehållstillstånd enligt Massflyktsdirektivet och behöver hjälp med boende ska du vända dig till Migrationsverkets mottagningsenhet Länk till annan webbplats..

Halmstads kommun kan inte förmedla privata bostäder för flyktingmottagande.

Tänk på det här om du vill hjälpa

  • Skänk aldrig saker om du inte med säkerhet vet att de efterfrågas. Att skänka kläder kan kännas bra, men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Det gör större nytta om du skänker pengar till hjälporganisationer. Då kan de anpassa stödet efter de behov människor verkligen har. Ibland är rent vatten den största utmaningen för drabbade, en annan gång kan det handla om tak över huvudet och värme.
  • Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt. Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige, ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA-kort med mera, på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats..
  • Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?
  • Starta inte en egen förening utan stötta de som redan finns. De stora hjälporganisationerna har erfarenhet, rutiner och stor kunskap och är de som bäst hjälper till på plats i Ukraina. Sätt dig in i hur de stora humanitära organisationerna jobbar och hur hjälpen når fram. Försök kanalisera din vilja att hjälpa genom seriösa kanaler som har insyn och kan kontrollera kvaliteten. På Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande, finns en översikt av större organisationer som arbetar med stöd till Ukraina Länk till annan webbplats..

Om du känner oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du, eller någon annan, känner sig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det råd och stöd här:

Källkritik och sociala medier

Nu sprids många bilder och filmer från Ukraina. Alla är inte sanna. Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Tips hur du blir källkritisk

Ställ dessa frågor när du tar del av information:

  • Vem är avsändaren?
  • Varför sprids informationen? Vem tjänar på att den sprids?
  • Vad sprider du själv för information?

Kommunens stöd till flyktingar

Halmstads kommun har sett över beredskapen inför en större flyktingvåg från Ukraina. Det sker i samverkan med Migrationsverket, Länsstyrelsen, hjälporganisationer och civilsamhället.

Kommer det önskemål om att skala upp för en stor grupp flyktingar har kommunen planer för detta.

Flyktingar som anländer hit ska först registrera sig hos Migrationsverket Länk till annan webbplats. för att få boende och ekonomiskt stöd. Närmsta anmälningsenhet är i Kållered, Göteborg.

Skolgång och förskola för flyktingar

Kommunen har ett ansvar för att ge skolgång, förskola och fritids för barn som är under 18 år. Vi har stor vana att ta emot nyanlända barn i våra skolor och har tagit emot flera ukrainska barn.

Ansök om förskola och skola för nyanlända

Halmstads kommun besöker både Migrationsverkets och våra egna upphandlade boenden för att stötta med ansökningar på plats.

Barn som inte bor på ett upphandlat boende ska ansöka om skolgång via e-tjänsterna:

Anmäl förskola för nyanlända
Anmäl grundskola för nyanlända

Barn som kommer hit utan vårdnadshavare behöver en god man. Läs om hur du kan stötta och vad det innebär att vara god man till ett ensamkommande barn.

Ansök om gymnasium (språkintroduktion) för nyanlända

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasiet för dig som är ny i Sverige och har ett annat modersmål än svenska.

Anmälan till språkintroduktion – på svenska
Application for education (IMS) – in english

Barn som kommer hit utan vårdnadshavare behöver en god man. Läs om hur du kan stötta och vad det innebär att vara god man till ett ensamkommande barn.

Sjukvård för flyktingar

Personer som flytt från Ukraina har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta, hälsoundersökningar, möjligheten att vaccinera sig och att få läkemedel utskrivna på recept som sedan kan hämtas ut på apotek. Barn och unga upp till 20 år som är på flykt har rätt till samma hälso- och sjukvård som alla barn som bor i Halland, för tandvård gäller upp till 23 år.

Krisberedskap

Halmstads kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och för en nära dialog med ansvariga myndigheter. Vi har en robust organisation som har vana att hantera kriser, vilket vi visade under pandemin. Det finns en beredskap för olika möjliga scenarier där vi som kommun kan behöva hjälpa till väldigt konkret.

Kommunens grundläggande och viktigaste uppdrag är att upprätthålla den kommunala verksamheten.

Om det händer något allvarligt där allmänheten kan vara i fara, sänder myndigheterna larmet VMA.

Information om säkerhetsläget i Sverige

Det är fortsatt en låg risk för ett väpnat angrepp mot Sverige, enligt Försvarsmakten.

Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Halmstads kommuns säkerhet, beredskap och skyddsrum

På våra sidor om kris och beredskap hittar du information om kommunens krisberedskap och vad du som enskild bör tänka på.

Din egen krisberedskap i hemmet

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:

Lättläst och andra språk

Här finns information på andra språk, till exempel engelska, arbiska och somaliska om hur du kan förbereda dig inför en kris. Det finns också information om kriget i Ukraina på engelska.

Information på ukrainska

Den här texten finns översatt till ukrainska. Följ länken och klicka på jordgloben för att växla språk:

Översättning ukrainska

Pedagog Värmland har en ordlista med många vardagsord på ukrainska Länk till annan webbplats.. Där kan du söka efter vanliga ord och fraser och få dem översatta till ukrainska, engelska och fler språk.