Språk­introduktion – gymnasie­skola för nyanlända

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasiet för dig som är ny i Sverige och har ett annat modersmål än svenska.

Har du gått i svensk skola kortare tid än fyra år räknas du som nyanländ. På språkintroduktion läser du mycket svenska, men också andra ämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Har du inte gått i skolan alls får du lära dig att läsa och skriva.

Vem kan gå språkintroduktion?

  • Du får börja studera på språkintroduktion om du är mellan 16 och 19 år.
  • Om du är över 18 år, behöver du ha uppehållstillstånd för att börja studera.
  • Du får påbörja utbildningen senast under första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Så läser du

Undervisningen och studietakten är individuellt anpassad och du studerar på heltid.

Hur lång tid du behöver gå på språkintroduktion är individuellt och kan variera mellan ett och fyra år, beroende av bland annat din skolbakgrund samt dina språk- och ämneskunskaper.

Kartläggning av kunskaper

För att din skolstart ska bli så bra som möjligt behöver gymnasieskolan ta reda vilka kunskaper och erfarenheter du har. När du börjar studera placeras du i en mottagningsgrupp där din tidigare skolbakgrund, erfarenheter, och språkkunskaper kartläggs. Denna kartläggning blir grunden för din individuella studieplan.

Därefter erbjuds du en studieplats i en språkintroduktionsklass.

Utbildningen innehåller

  • undervisning i svenska som andraspråk
  • andra ämnen och kurser som du behöver för din fortsatta utbildning
  • aktiviteter eller motivationsinsatser som är bra för din kunskapsutveckling

Målsättning

Målet med utbildningen är att du ska uppnå den kunskapsnivå som tar dig vidare till något annat program i gymnasieskolan, annan utbildning eller till yrkeslivet.

Var kan jag läsa utbildningen?

Från läsårsstart hösten 2021 finns språkintroduktion endast på Kattegattgymnasiet.

Antagning och ansökan (application)

Du kan anmäla dig när som helst till språkintroduktionen. Efter kartläggning placeras du i den klass eller undervisningsgrupp som bäst möter dina kunskaper.

Anmälan till språkintroduktion – på svenska
Application for education (IMS) – in english

Ansökan för årskurs 9

Går du i årskurs 9 får du hjälp av din studie- och yrkesvägledare att göra en anmälan.

Hjälp med att fylla i anmälan

Du kan få hjälp med att fylla i anmälan i Rådhusets reception, Stora torg, Halmstad.

Kontakta oss

Rektor för språkintroduktionens antagningsenhet
Louise Denfält Ek
072-142 98 17 Länk till annan webbplats.
louise.ek@halmstad.se

Samordnande studie- och yrkesvägledare för språkintroduktion
Lina Aldén
079-098 44 75
lina.alden@halmstad.se

Ansvarig för språkintroduktionens antagningsenhet
Ingrid Källström
ingrid.kallstrom@halmstad.se

Birgitta Mufic
birgitta.mufic@halmstad.se