• Halmstads webbplatser

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA är ett varningssystem som används när det sker olyckor och andra allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara. Det kan vara gasläckor, oväder eller stora bränder.

Då används VMA

Myndigheterna sänder larmet omedelbart om det finns allvarliga risker. Dessa fungerar även om till exempel strömmen går. Utomhuslarmet används också om Sverige skulle hamna i krig.

VMA består av:

  • En ljudsignal som sänds ut utomhus, kallad "Hesa Fredrik". Läs mer nedan.
  • Ett informationsmeddelande i radio och tv.
  • SMS-utskick till de som berörs geografiskt.
  • Apparna Krisinformation och SOS Alarm (112) till din smartphone, om du slår på push-notiser.

Ljudsignalen "Hesa Fredrik"

Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Dessa fungerar även om till exempel strömmen går.

"Hesa Fredrik" testas fyra gånger per år: Den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Kommunen har bedömt var tyfonerna som sänder signalen ska finnas, utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys. Om du inte hör signalen kan du anmäla det till kommunen. Kommunen kan ansöka om nya tyfoner hos MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Gör så här när du hör VMA-signalen

Om du hör signalen på andra tider än under ett test: