Eldningsförbud

Här kan du se vad du får göra vid ett eldningsförbud.

Detta får du göra i olika situationer

Eldningsförbud i sammanhållen bebyggelse

Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse

Du får

 • Grilla och laga mat på säkra platser. Här ingår vissa av kommunens grillplatser. De ligger utanför privat mark, utanför naturreservat, har minst 6 meter till skog och 4 meters radie av grus.
 • Grilla och laga mat med gas eller vätska (inte ved eller kol) som bränsle på andra platser, när det kan ske utan spridningsrisk till mark eller omgivning. Gräset ska vara kort och du ska ha avstånd till högre vegetation. Det kan till exempel vara en gasolgrill eller ett stormkök vid naturcamping.

Du får inte

 • Elda med fasta bränslen, till exempel trädgårdsavfall.
 • Grilla och laga mat med fast bränsle någon annanstans än på säkra platser.
 • Använda pyroteknik.

Skärpt eldningsförbud i sammanhållen bebyggelse

Du får

 • Grilla och laga mat oavsett bränsle.

Du får inte

 • Elda och bränna fast bränsle i annat syfte än grillning och matlagning.
 • Använda pyroteknik.

Skärpt eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse

Du får

 • Grilla och laga mat på säkra platser, med gas eller vätska som bränsle.

Du får inte

 • Elda med öppen låga oavsett bränsle, förutom undantaget ovan.
 • Använda pyroteknik.

Förklaringar

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse på tomter som gränsar till varan­dra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Säkra platser

"Säkra platser" innebär exempelvis trädgårdstomt, kolonilotter och campingplats. Det vill säga altan, trädgårdsplattor, eller gräsytor med klippt gräs och avstånd till högre vegetation.

Generella undantag

Aktiviteter som kan medges undantag

 • Naturvårdsbränning eller hyggesbränning, dock mycket restriktivt vid skärpt eldningsförbud.
 • Tävlingsarrangemang eller verksamheter som bedriver camping eller friluftsaktiviteter, dock mycket restriktivt vid skärpt eldningsförbud.
 • Grillning och matlagning av näringsidkare eller föreningar utanför sammanhållen bebyggelse vid till exempel evenemang.

Samtliga undantag under förutsättning att det finns iordningsställda och lämpliga platser och/eller där verksamhetsutövaren har organiserat brandskyddet runt aktiviteten.