• Halmstads webbplatser

Eldningsförbud

För att undvika bränder kan Räddningstjänsten utfärda eldningsförbud när det är väldigt torrt i marken. Här kan du se vad olika nivåer av eldningsförbud innebär.

Mycket liten brandrisk (brandrisk 1)

Just nu är det Mycket liten brandrisk (1). Eldning sker under eget ansvar. Bedömningen gjordes, och gäller från och med 19 juli 2024.

Eldningsförbud

Eldningsförbud gäller i skog och mark, utanför sammanhållen bebyggelse. Vanliga regler för att elda i trädgården och pyroteknik gäller.

Detta innebär ett eldningsförbud

Du får inte

 • Elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse, förutom undantagen nedan.
 • Använda pyroteknik utanför sammanhållen bebyggelse.

Du får

 • Grilla och laga mat inom sammanhållen bebyggelse.
 • Grilla och laga mat på på säkra platser. Här ingår vissa av kommunens grillplatser.
 • Grilla och laga mat med gas eller vätska när det kan ske utan spridningsrisk till mark eller omgivning. Det kan till exempel vara en gasolgrill eller ett stormkök vid naturcamping, på lämpligt underlag med avstånd till högre vegetation.

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud påverkar alla platser, även vad du får göra på din egen tomt.

Detta innebär ett skärpt eldningsförbud

Du får inte

 • Elda och bränna fast bränsle (ved eller kol) någonstans i annat syfte än att grilla och laga mat.
 • Använda pyroteknik någonstans.

Du får

 • Grilla och laga mat inom sammanhållen bebyggelse.
 • Grilla och laga mat med gas eller vätska på säkra platser utanför sammanhållen bebyggelse. Exempel är gasolgrill eller stormkök. Här ingår vissa kommunala grillplatser.

Förklaringar

Säkra platser

Säkra platser har låg risk för att en eld sprider sig. Det kan vara exempelvis trädgårdstomt, kolonilotter och campingplats. Exempel på underlag är altan, trädgårdsplattor, betongrör eller gräsytor med klippt gräs och avstånd till högre vegetation. Här ingår vissa av kommunens grillplatser Länk till annan webbplats..

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse på tomter som gränsar till varan­dra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Ditt ansvar

Du som startar en eld är ansvarig för att den inte sprids. Ha med dig vatten och möjlighet att larma. Elden ska vara helt släckt innan du lämnar platsen. Ring 112 om elden skulle sprida sig.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Undantag

Heta arbeten är undantagna ett eldningsförbud, under förutsättning att Svenska brandskyddsföreningens riktlinjer följs Länk till annan webbplats..

Aktiviteter som kan medges undantag

 • Naturvårdsbränning eller hyggesbränning, dock mycket restriktivt vid skärpt eldningsförbud.
 • Tävlingsarrangemang eller verksamheter som bedriver camping eller friluftsaktiviteter, dock mycket restriktivt vid skärpt eldningsförbud.
 • Grillning och matlagning av näringsidkare eller föreningar utanför sammanhållen bebyggelse vid till exempel evenemang.

Förutsättningen är att det finns iordningsställda och lämpliga platser eller att verksamhetsutövaren har organiserat brandskyddet runt aktiviteten.