Stöd vid kris

När det uppstår kriser i Halmstads kommun erbjuder vi stöd till de som drabbas och deras närstående.

Samtalsstöd

I samband med en kris kan du bli utsatt för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många människor upplever olika efterverkningar lång tid efteråt. Därför är det viktigt att få stöd och hjälp att bearbeta det som inträffat för att kunna gå vidare i livet.

Vid oväntade och akuta händelser finns det en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. POSOM består av representanter från bland annat kommunen, försvaret, polisen, sjukvården och kyrkan.

Stödcentra

Stödcentra öppnas vid särskilda händelser och störningar i samhället. Det kan till exempel vara vid stora naturkatastrofer, längre elavbrott eller andra allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Målet är att upprätta fem förberedda stödcentra i kommunen, som ska stå öppna för invånarna vid extraordinära händelser. Stödcentra kan också användas som samlingsplats för räddningstjänst, polis, försvarsmakten eller andra organisationer som kan beröras.

Information om när stödcentra öppnats kommuniceras genom P4 Radio Halland 97,3 MHzlänk till annan webbplats och här på Halmstads kommuns webbplats.

På ett stödcentra finns:

  • Duschar och toaletter
  • Vattendistribution
  • Informationspunkt för medborgarna