• Halmstads webbplatser

Alkohol, droger och spelande

Upplever du att alkohol, droger eller spel tar för stor del i ditt liv? Är du orolig för någon annan? Då kan du få hjälp av kommunen.

Vi arbetar både förebyggande och med behandling. All stöd och hjälp ger vi med respekt för dig som person. Du kan få hjälp oavsett om du är barn eller vuxen. Kommunen samarbetar med hälso- och sjukvården för att du ska få så heltäckande stöd som möjligt och rätt hjälp vid rätt tidpunkt.

Om du behöver hjälp med språket finns det möjlighet att få tolk.

Behandlingsenhetens servicetelefon

Om du vill komma i kontakt med kommunens öppenvård gällande behandling för alkohol, droger, spel om pengar så kan du ringa behandlingsenhetens servicetelefon, 0735-781808. Vi svarar på vardagar. Du har möjlighet att boka in några samtal för att få råd och stöd. Vi ger dig även information om vilka insatser du kan söka och få hjälp med ansökan.

Är du orolig för någon annan?

Finns det någon i din närhet som du misstänker har problem med missbruk eller beroende? Det kan vara en vuxen eller en ung person. I första hand, tipsa personen om att söka hjälp själv. Det brukar fungera bäst för att åstadkomma en förändring. Hjälper inte det, kan du göra en orosanmälan skriftligt eller muntligt. Kommunen följer upp alla anmälningar, oavsett hur de kommer in.

Vid akuta problem efter kontorstid, ring sociala jouren på 112.

Behandlingsenhetens servicetelefon, ring 0735-781808 på vardagar.

Du som är barn eller ungdom och är orolig

Är du orolig för en kompis eller familjemedlem? Du som går i skolan kan vända dig till någon i personalen. Alla som arbetar i skolan ska veta hur de hjälper dig vidare.

Här hittar du massor av bra information från ungdomsmottagningen (UMO):

Du som är förälder och är orolig för ditt barn

Som förälder känner man ofta på sig om något är fel! Är du orolig för att ditt barn har problem med alkohol, droger, dopning eller spel, kontakta kommunens mottagningsenhet på 035‑13 78 88. De kan guida dig till den bästa lösningen för er.

Via länkarna nedan hittar du fakta och tips som gör det lite lättare att prata med ditt barn.

Att vara en bra förebild för dina barn

Det är inte så lätt att vara tonåring. Men det är sannerligen inte alltid lätt att vara tonårsförälder heller! Tonårsparlören Länk till annan webbplats. är full med tips, argument och fakta som gör det lite lättare för alla. Några tips på vägen:

Bjud inte hemma!

Dels är det olagligt, dels skickar det fel signaler. Som vuxen kanske man tror att det ska bidra till att ungdomen får ett avspänt förhållande till alkohol men det stämmer inte. Ungdomar är sällan intresserade av att smutta på ett glas vin för att det är gott, de är mer intresserad av berusningen. Forskning visar att de barn som blir bjudna på alkohol hemma också dricker mer överlag.

Köp inte ut

Av exakt samma anledning som i punkten ovan. Ditt ställningstagande är viktigt! Och får du reda på att ungdomen har fått tag på alkohol genom att någon annan har köpt ut? Var lika tydlig gentemot den personen. Det är olagligt att köpa ut alkohol till minderåriga av en anledning...

Visa kärlek

Om det nu händer att din tonåring står där i hallen och du märker att hen har druckit alkohol – vänta med förmaningarna. Var glad att ditt barn väljer att komma hem till dig i en stund då man kanske inte är sitt bästa jag. Bjud på kallt vatten, en hink brevid sängen och några timmars sömn.

Stöd till dig som har problem

Vill du göra en förändring i ditt liv finns det olika typer av hjälp att få. Börja med att kontakta kommunen. Du får personlig service och insatser som passar just dig.

Du som går i skolan

Du som går i skolan kan vända dig till någon i personalen. Alla som arbetar i skolan ska veta hur de hjälper dig vidare.

Här hittar du massor av bra information från ungdomsmottagningen (UMO):

Hjälp från kommunen

Hos kommunen kan du få stöd på olika sätt, exempelvis:

  • Samtal enskilt eller i grupp
  • Hjälp att arbeta med dina relationer
  • Hjälp med att lämna missbruket

När någon har problem med alkohol, droger eller spel påverkas även de som finns runt omkring. Därför kan alla berörda få hjälp utifrån sina egna behov och känslor.

Insatserna är kostnadsfria för dig som bor i Halmstads kommun. Om du är från en grannkommun är du också välkommen i mån av plats, mot en avgift som betalas av din hemkommun.

Du får möjlighet att prata med personer som varit i din situation och fått hjälp av kommunen.

Enskilda samtal

Dina behov styr hur många samtal du går på och hur de utformas. Till samtalen är du alltid välkommen att ta med de som betyder mycket för dig. Det är bra om fler än en person är involverade i behandlingen.

Gruppbehandling

I en gruppbehandling kan du få styrka och hopp genom andra. Det finns resurspersoner som medverkar i behandlingen med egen erfarenhet av att ha både befunnit sig i och tagit sig ur ett missbruk. Det finns grupper för olika ämnen:

  • Motivation att göra en förändring
  • Grundbehandling för att få kunskap och verktyg för att leva nyktert, drogfritt eller spelfritt

Du får även hjälp med att undvika återfall. Här kan du läsa mer om några av grupperna:

Alkohol och droger

Gruppbehandlingen omfattar åtta veckors grundbehandling på heltid som följs av eftervård under ett års tid, två timmar per vecka. Behandlingen är på dagtid och du kan ansöka om förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan.

Återfallsprevention

I denna grupp får du lära dig olika strategier för att förebygga återfall och leva nyktert och drogfritt. Behandlingen pågår under åtta veckor.

Spelberoende

Gruppen för spelberoende vänder sig till dig som har svårt att sätta gränser för datorspel eller spel om pengar och vill förändra detta. I behandlingen används manualen ”Fri från spelberoende” – en manual för gruppbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Behandlingen består av åtta gruppsessioner och kompletteras med en enskild session före gruppstart och en enskild session efter gruppavslut. Gruppsessioner sker en gång per vecka och varje session varar två timmar. Gruppen har fasta intag och bedrivs i sluten form.

Personalen har tystnadsplikt (sekretess)

Detta innebär tystnadsplikt

Alla känsliga uppgifter som lämnas till kommunen skyddas av bestämmelser i sekretesslagen. Det innebär att personalen har tystnadsplikt mot andra myndigheter och privatpersoner. De har dock anmälningsskyldighet och ska agera om de blir oroliga för att ett barn far illa. Då kommer personalen att kontakta en handläggare som kan träffa föräldrarna för att se om det finns något behov av stöd.

Du har rätt att ta del av dina egna journaluppgifter.

Frivilligorganisationer som kan stötta dig

Halmstads kommun har ett gott samarbete med brukarföreningarna inom missbruksvården. Samarbetet sker genom gemensamma utbildningar, gemensamma samarbetsgrupper samt genom att informera om varandras verksamheter. Tillsammans kompletterar verksamheterna varandra och ökar möjligheterna för individer att kunna göra varaktiga förändringar i livet.

Det finns flera frivilligorganisationer och föreningar som ger stöd och hjälp till dig som har missbruks- och beroendeproblem.

Stöd till anhöriga

När någon har problem med alkohol, droger eller spel påverkas även de som finns runtomkring. Det är därför viktigt att alla berörda kan få hjälp utifrån sina egna behov och känslor. Kommunen erbjuder stöd till dig som lever med eller stöttar någon som har problem med alkohol, droger eller spelande. Ni kan få hjälp var och en för sig och tillsammans.

Stöd till arbetsgivare

Om du behöver stöd på en arbetsplats, vänd dig i första hand till er företagshälsa.

Lagstiftning och utveckling av verksamheten

Lagstiftning

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivillig, med stöd av Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats. (SoL). I särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Länk till annan webbplats.(LVM).

Utvärdering och utveckling av verksamheten

Verksamheten är under ständig utveckling. Det ska vara så lätt som möjligt att få hjälp. En grund för att förbättra insatserna är nationella riktlinjer, kvalitetsredovisningar och brukarundersökningar.

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.