Drogfri skola

Varje skola arbetar för att förebygga och förhindra missbruk samt langning av alkohol eller narkotika med mål om en drogfri skola.

Enligt svensk lag är det ett grovt brott att langa alkohol eller narkotika. Att använda narkotika eller ”bara” ha hand om narkotiska preparat är också ett brott. Därför är det en uppgift för ungdomar, föräldrar och anställda på skolan att göra något, om man misstänker under skoltid eller fritid, användning, hantering eller langning av narkotika.

Stöd till elever

Har du som är elev själv provat på någon drog och vill ha någon att tala med eller är orolig för någon kompis så ta kontakt med någon skolpersonal som du har förtroende för. Då får du hjälp.

Om du misstänker användning av droger

Du, elev och målsman, som misstänker någon form av hantering eller användning bör omedelbart kontakta någon anställd på skolan. Elev och förälder har rätt att vara anonym vid denna kontakt, dock ej skolpersonal.

Vad gör skolan vid misstanke om droger?

Skolan har rutiner för hur de agerar när det framkommit eller finns starka skäl, att misstänka ett missbruk, hantering eller langning av droger.

Det kan innebära att:

  • rektor och elevhälsa kopplas in och pratar med eleven om vad som hänt.
  • vårdnadshavare informeras om eleven är under 18 år, men först får eleven möjlighet att själv berätta.
  • eleven rekommenderas att ta ett drogtest, som utgångspunkt för fortsatta stödinsatser.
  • eleven får hjälp till behandlingsinsatser och uppföljning av dessa.
  • anmälan görs till socialförvaltning för att elev och familj ska få stöd på bästa sätt.
  • anmälan görs till polis, vid innehav eller langning eller om eleven är uppenbart påverkad.
  • avstängning kan bli aktuellt om eleven utsätter sig själv eller andra på skolan för fara eller hot.

Rökfri skoltid

Alla Halmstads skolor har rökfri skoltid. Det innebär att elever och personal inte får röka under skoldagen. Om du behöver hjälp med att sluta röka, vänd dig till din skolsköterska.