• Halmstads webbplatser

Gruppverksamheten Nova för barn, unga och föräldrar

Lever du i en familj med en vuxen som har problem? Det kan till exempel handla om alkohol, våld eller spelberoende. Du kanske oroar dig för att din förälder mår dåligt och inte orkar ta hand om dig. Här hittar du information om hur du kan få hjälp och stöd.

Det är vanligt att barn som har det jobbigt hemma kan känna skuld och skam och väldigt ensam. Det är viktigt att din förälder får hjälp, men det är också bra om du själv får stöd.

Det viktigaste du kan göra är att prata med en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan vuxen som du litar på. De kan hjälpa dig och din förälder att söka rätt stöd. Du som är barn eller ungdom kan till exempel delta i gruppverksamhet med andra som har det som du.

Gruppverksamheten Nova för barn, unga och föräldrar

Novas barn- och ungdomsgrupper

I grupperna får du:

  • träffa andra barn med liknande erfarenheter
  • prata med andra om hur du har det och få nya idéer om hur du kan göra i olika situationer
  • hjälp med att må bra i en familj där någon mår dåligt
  • förstå att det inte är ditt fel att din förälder mår dåligt och inte ditt ansvar att se till att den mår bättre
  • lära dig mer om dina egna behov och känslor
  • ökad möjlighet att göra bra och hälsosamma val för dig själv.

Barn- och tonårsgrupperna är för åldrarna 7–18 år. Grupperna är kostnadsfria och man träffas en gång i veckan under cirka 12 veckor. Varje träff är två timmar lång.

Under träffarna arbetar ni med olika teman som känslomässiga sjukdomar, känslor, familjen, självkänsla med mera. Det gör ni genom samtal, lek och kreativitet.

Citat från deltagande barn:

”Jag har kunnat berätta om saker som min pappa gjort mot mig.”

”Ibland har det varit svårt att prata om hur det känns kring mamma och pappa. Men det har varit lättare att prata om det man har inom sig när andra berättar om hur de har det.”

”Jag tänker inte lika ofta att det beror på mig när mamma dricker.”

”På Nova har jag lärt mig att få ut mina känslor från hjärtat.”

”Det bästa med Nova är att här känner jag mig som en människa.”

Föräldragrupp

Om ditt barn deltar i en barn- och tonårsgrupp, kan du själv gå i med i en föräldragrupp. I föräldragruppen ligger fokus på föräldraskapet och möjligheten att förstå och bekräfta barnets behov. Föräldragruppen har samma teman som barnens grupp.

Citat från deltagande föräldrar:

”Jag ville också träffa andra i liknande situation för att lära mig mer.”

”Jag pratar mycket mer med min dotter om olika känslor.”

”Man har kunnat lyssna på andra och blivit lyssnad till.”

”Min son mådde dåligt och jag insåg att han skulle behöva träffa likasinnade barn och prata om allt han är med om, att jag fick gå i grupp också var en bonus.”

”Jag har utvecklats och mitt barn har det!.”

”Jag har lärt mig hur man kan stärka självkänslan genom att bekräfta känslor.”

Kontakt och anmälan

Anmäl dig till Nova via knappen nedan. Du kan även anmäla dig eller ställa frågor genom att kontakta kommunen.

Anmäl dig till Nova

Är det något som inte är bra med hjälpen du har fått?