• Halmstads webbplatser

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan dig som är 12–21 år och har begått ett brott, och för dig som har drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare på en neutral plats och mötet ger er båda möjlighet att tala om det som har hänt. Medlaren har tystnadsplikt och finns med som ett stöd under hela medlingsprocessen.

Så går medlingen till

Innan medlingen bjuds du in till ett förmöte. Där får du prata med en medlare om händelsen. Medlaren bedömer därefter om ett medlingsmöte är lämpligt, och du får möjlighet att tacka ja eller nej.

För dig som har utsatts för ett brott

Under medlingen får du möjlighet att ställa frågor till gärningspersonen och förklara vilka konsekvenser brottet har fått för dig. En förutsättning för medling är att du känner dig redo att möta gärningspersonen. Du kan dra dig ur när du vill.

För dig som har begått ett brott

Det krävs mod att möta en person man har utsatt för brott. Medling ger dig möjlighet att visa att du tar ansvar och ångrar det du har gjort. Du kan förklara och be om ursäkt.

Så blir en medling aktuell

För att ett ärende ska bli aktuellt för medling måste brottet vara polisanmält. Den som begått brottet ska även i polisförhör ha erkänt hela eller delar av brottet hen är misstänkt för.

Kontakt

Mötena hålls på Medlingsverksamheten inom socialförvaltningen på Skansgatan 1C i Halmstad.