• Halmstads webbplatser

Om du inte är nöjd med hjälpen från socialtjänsten

Om du är ung kan du lämna dina klagomål på socialtjänsten till barn- och ungdomslinjen.

Barn- och ungdomslinjen når du på 020-120 06 06.

Där får du prata med Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ska se till att socialtjänsten följer de lagar och regler som finns.