• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med

Halmstads kommun arbetar övergripande med många olika frågor som berör dig som invånare. Här hittar du information om hur kommunen arbetar inom olika ämnesområden, exempelvis barnkonventionen, folkhälsa, internationella frågor, jämställdhet och HBTQ.