• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med mänskliga rättigheter och diskriminering

Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling. De gäller för alla människor, alltid och överallt.

Mänskliga rättigheter betyder att alla människor har lika värde och har samma rättigheter. Det är en grundprincip i alla demokratiska samhällen. De mänskliga rättigheterna täcker in många olika delar av en människas liv. Det handlar bland annat om tanke- och religionsfrihet, yttrandefrihet, rätten till utbildning, arbete och hälsa.

Mänskliga rättigheter i Halmstads kommun

Halmstads kommun har ansvar för att de mänskliga rättigheterna efterlevs och inte kränks inom de områden som kommunen ansvarar för. Till exempel inom barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, kultur och fritid, socialtjänst, samhällsbyggnad och demokratiutveckling.

De mänskliga rättigheterna täcker över många olika områden.

Läs mer om hur Halmstads kommun arbetar med mänskliga rättigheter inom:

Diskriminering

Diskriminering betyder att någon behandlas orättvist eller kränks och att det har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Diskriminering sker ofta omedvetet och bygger på samhällets normer och fördomar om hur människor förväntas vara i olika sammanhang. Diskriminering kan missgynna en särskild grupp eller drabba enskilda individer.

Halmstads kommun har ett ansvar att skydda dig mot diskriminering och att inte utsätta dig för diskriminering. Om du upplever att du har blivit diskriminerad kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats..

Du kan också ta kontakt med Rättighetscentrum Halland Länk till annan webbplats.. Det är en diskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning till dig som upplever att du har blivit diskriminerad eller som har frågor om diskriminering.