• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck

Varje människa har rätt till ett liv utan våld eller förtryck. Trygghet och frihet från alla former av våld är avgörande för goda och jämlika livsvillkor. Det gäller i våra offentliga miljöer och det måste också gälla i våra nära relationer. Halmstads kommun arbetar både förebyggande och med skyddande insatser för dig som är utsatt.

Ingen människa ska bli utsatt för våld. Du ska vara trygg i din relation med din partner och familj. Våld i nära relationer finns i alla grupper och de vanligaste formerna är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som utövas av män mot kvinnor och barn. Halmstads kommun erbjuder stöd för den som blir utsatt för våld eller förtryck. Bland annat kan du få hjälp genom stödjande och behandlade samtal, skydd och tillfälligt boende samt hjälp i kontakter med myndigheter som polisen, sjukvården och ansökan om ekonomiskt stöd.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av begränsningar och hot som utövas av familjen och kollektivet för att bevara familjens heder. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket bottnar i olika uppfattningar om kön, makt och sexualitet. Våldet och förtrycket är ofta kollektivt utövat.

Förebyggande arbete mot våld i nära relationer i Halmstads kommun

I Plan för den inkluderande kommunen Pdf, 1.3 MB. är en av ambitionerna att stärka insatser mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Halmstads kommun jobbar för att öka samverkan och kunskap inom området. Nolltolerans mot alla former av våld och förtryck är en självklarhet för Halmstad som en inkluderande kommun. Halmstads kommun arbetar med förebyggande insatser för minskat våld och förtryck och främjande av jämställdhet. Det är viktigt att dessa insatser följs upp, både i enskilda ärenden och på övergripande nivå.

Här presentarar vi en del av de olika arbeten som Halmstads kommun arbetar med för att motverka och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Huskurage

Socialförvaltningen har tillsammans med HFAB och polisen ett samarbete som kallas för Huskurage. Det är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att agera när de uppmärksammar våld i sitt bostadsområde.

Tillsammans har socialförvaltningen och HFAB bland annat satt upp information i till exempel trappuppgångar om hur du som granne kan agera om det finns misstanke om våld i en bostad. I tvättstugor har de satt upp kontaktuppgifter till socialtjänsten och information om hur du kan få hjälp om du är utsatt för våld. Insatserna har lett till flera goda exempel där offer har kontaktat socialtjänsten och människor har vågat knacka på hos grannar för att stoppa pågående våld.

Barn som har det jobbigt hemma

Socialförvaltningen erbjuder barn och unga som har det jobbigt hemma stöd i form av gruppsamtal. Det kan till exempel handla om att en vuxen hemma dricker för mycket alkohol, utövar våld av olika slag eller har ett spelberoende. Föräldrar har också möjlighet att delta i stödgrupper.

Barnahus Halland – samverkan för utsatta barns trygghet

På Barnahus Halland samverkar socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) när det finns misstanke om att ett barn har utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i en nära relation.