• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med HBTQI-frågor

Du har rätt att älska vem du vill! Halmstads kommun arbetar aktivt med HBTQI-frågor och för att du ska bli likvärdigt bemött i alla våra verksamheter oavsett vilken könsidentitet eller sexuell läggning du har.

HBTQI är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Halmstads kommunfullmäktige har antagit Plan för den inkluderande kommunen Pdf, 1.3 MB. där en av ambitionerna är att förbättra HBTQI-personers livsvillkor. Halmstads kommuns värdegrund bygger på alla människors lika värde och att alla som möter kommunens verksamheter ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Normer i vårt samhälle

Normer brukar betecknas som det normala eller hur du förväntas vara i en social grupp. Normen om heterosexualitet är en av de starkaste normer vi har i vårt samhälle. Ibland är det först när någon bryter mot normen som vi blir medvetna om den. Det kan till exempel vara att du blir kär i någon av samma kön eller att du inte vill identifiera dig som man eller kvinna. Ett sätt att undvika att personer blir diskriminerade på grund av könsidentitet eller sexuell läggning är att fundera på vilka normer som finns i vårt samhälle och i till exempel kommunens verksamheter. När vi är medvetna om en norm kan vi också ifrågasätta och utmana den.

HBTQI i Halmstads kommun

Halmstads kommun arbetar aktivt för att utveckla och samordna arbetet med HBTQI-frågor. Delar av arbetet är till exempel att utveckla en normkritisk kommunikation och skapa fler tillgängliga mötesplatser. Halmstads kommun som arbetsgivare ska skapa jämlika och inkluderande arbetsplatser för alla anställda.

Kommunens förvaltningar arbetar med att utveckla normkritiska verksamheter. Det betyder att du som invånare alltid ska bli bemött med respekt och utan fördomar. Du ska känna dig trygg med att alltid få likvärdig service av kommunen, oavsett vem du är.

HBTQI-certifiering

En HBTQI-certifiering är en kvalitetsstämpel som delas ut av RFSL. Det betyder att en verksamhet har blivit utbildad för att arbeta på ett sätt så att ingen ska behandlas ojämlikt. Inom Halmstads kommun har bland annat Kulturskolan, biblioteken i grundskolan och elevhälsan blivit HBTQI-certifierade.

Mötesplats för unga

Ung i Halmstad arrangerar trygga mötesplatser för unga HBTQI-personer. Träffarna är till för dig som är mellan 12–25 år och som antingen identifierar dig som HBTQI eller som funderar över din könsidentitet eller sexuella läggning.

Mer information om träffarna finns på Ung i Halmstads Instagram Länk till annan webbplats. eller Facebook Länk till annan webbplats..