• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med demokrati och delaktighet

Som invånare i Halmstads kommun har du rätt att vara delaktig. Alla ska känna att de har möjlighet att påverka sin livssituation och vara delaktiga i samhället på jämlika villkor.

Rätten till delaktighet är lagstadgad och gäller alla invånare. Halmstads kommun arbetar för att utveckla demokratin och öka delaktigheten. När invånare inkluderas i beslut blir de ofta bättre eftersom fler har kunnat uttrycka åsikter, idéer och erfarenheter.

Alla ska ha möjlighet att vara delaktiga

Alla invånare ska ha samma rätt att vara delaktiga. Tyvärr finns det idag stora skillnader. I vissa områden är det till exempel många fler som röstar än i andra. Därför arbetar Halmstads kommun för att minska dessa skillnader så att alla invånare känner till sina rättigheter och kan delta i samhället.

Förutom det övergripande demokratiarbetet har alla förvaltningar och bolag inom Halmstads kommun ett ansvar att öka demokratin och delaktigheten inom sin egen verksamhet. För skolan kan det till exempel innebära att ge elever möjlighet att påverka beslut på sin skola. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, vilket innebär att Halmstads kommun har en skyldighet att säkra barns delaktighet i beslut som rör dem.

Rätten till insyn och information

Den kommunala organisationen ska vara transparent och tillgänglig. Det betyder att du som invånare har rätt till insyn i kommunens verksamheter. Du kan till exempel läsa en utredning om ditt barns skolkök, grannens bygglov eller ett protokoll från ett politiskt möte. Det kallas allmänna handlingar. Som invånare har du rätt att få ta del av information på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Det finns olika sätt att gå tillväga om du vill ta del av en allmän handling och kommunen är skyldig att skyndsamt hjälpa till. Om du talar ett annat språk än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan du ha rätt att få informationen på ditt språk.

Demokrati i Halmstads kommun

Att Halmstads kommun har uppdrag som demokratiaktör innebär att säkra alla invånares mänskliga rättigheter. Det betyder att det ofta behövs särskilda insatser för vissa individer eller grupper för att alla ska få möjligheten till ett bra liv. I arbetet för att utveckla demokratin samarbetar Halmstads kommun med många olika delar av samhället. Förutom invånarna gäller det också till exempel företagare och föreningar. Vi är alla en del av demokratin.