• Halmstads webbplatser

Naturvård

Naturvård är både ett statligt och ett kommunalt ansvar. Kommunens naturvårdsarbete har sin utgångspunkt i de nationella miljömålen. Vi bidrar även aktivt till naturvårdsinsatser i kommunen genom att driva olika naturvårdsprojekt.