• Halmstads webbplatser

Student

Du som student är viktig för oss. Du kan göra ditt exjobb hos oss, praktisera eller jobba som studentmedarbetare. Du tar med dig aktuell forskning, nya kunskaper och idéer till våra verksamheter. Vi ger dig en möjlighet att lära känna kommunen och visa vilken arbetsgivare vi är. Sen hoppas vi givetvis att du söker jobb hos oss!

Exjobb, praktik och studentmedarbetare

Här hittar du vilka vägar det finns för dig att redan som student arbeta, genomföra studier och praktisera i våra verksamheter. Läs vad som gäller och hur du gör.

Gör ditt exjobb hos oss

Studerar du på högskola eller universitet och ska göra ditt examensarbete på grund- eller avancerad nivå (C eller D-uppsats)? Då kan du kanske göra det hos oss! Vi har en stor verksamhet med många jobb där det finns mycket att undersöka.

Om du har en idé om ett faktiskt problem eller en studie där resultatet kan komma till nytta gör då gärna en förfrågan i formuläret nedan.

Skicka in din förfrågan om exjobb

Praktisera hos oss

Praktiken gäller för universitets- och högskolestudenter.

Här kan du läsa om hur du ska göra om du vill praktisera, göra din VFU, verksamhetsförlagd utbildning, inom någon av våra verksamheter.

I Halmstads kommun tar vi årligen emot VFU-studenter från:

  • förskollärar- och lärarprogrammet
  • sjuksköterskeprogrammet
  • socionomprogrammet.

När det gäller praktik och VFU har ofta representanter från olika utbildningar och lärosäten redan etablerade samarbete med oss. Då ska du gå via utbildningsanordnaren.

Om vi inte har någon praktik eller något VFU-samarbete med din skola eller ditt lärosäte, kan du fylla i en förfrågan i formuläret nedan.

Skicka in din förfrågan om praktik

Studentarbetare i förskola och grundskola

Du som läser sista året till förskollärare, grundskollärare eller ämneslärare har möjlighet att bli studentarbetare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Det är en särskild satsning som förvaltningen gör, med fokus på professionsutveckling. Kanske har du som ambition att i framtiden arbeta som förstelärare eller till och med rektor? Detta kan ge dig ett försprång i din framtida karriär inom skolan och vara första steget i din utvecklingsresa i Halmstads kommun.

Som studentarbetare får du bland annat:

  • Stärkas ytterligare som pedagog och framtida kollega i kollegiala sammanhang. Du får ta del av och engageras i frågor och situationer som många ställs inför som nyexaminerad.
  • En god möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling inom Halmstads kommuns verksamheter.
  • En handledare som du arbetar tillsammans med i barngruppen under utbildningstiden ("co-teaching").
  • Tillgång till Halmstad kommuns anställningsförmåner, exempelvis friskvårdsbidrag.
  • En inblick i förvaltningens och verksamheternas arbete och möjlighet att bygga upp viktiga nätverk av nyckelpersoner.

Så går det till

Anställningen som studentarbetare är ett utvecklingsprogram under nio månader. Din ersättning motsvarar den tid som programmet tar i anspråk – 12,5 procent av en heltidsanställning (20 timmar per månad). Programmet består av utbildningsträffar och teamträning i form av gruppdiskussioner genom forsknings- och utvecklingsavdelningen samt arbete i barngrupp eller klass.

För att möta teori och praktik kopplas du till en enhet där du arbetar tolv timmar per månad i barngrupp eller klass. Du får flexibla arbetstider som du själv styr i samråd med din handledare. Övrig tid inkluderar reflektionstid med handledare, gruppträffar och uppgifter genom FoU, medverkan på en arbetsplatsträff per läsår och en informationsträff med samordnare samt svara på utvärdering vid terminsslut.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka.

Studentmedarbetare i övriga verksamheter

Vill du få jobberfarenhet och samtidigt tjäna extra pengar under studietiden? Som student på universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning kan du jobba i Halmstads kommun samtidigt som du studerar.

Som studentmedarbetare får du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt värdefull arbetslivserfarenhet under studietiden.

Om du känner att rollen som studentmedarbetare skulle passa dig, gör då gärna en förfrågan i formuläret nedan.

Skicka in din förfrågan om att bli studentmedarbetare
En kvinna ler mot kameran.

I filmen hör du Beatrice Törnros berätta om hur det är att vara studentmedarbetare inom barn- och ungdomsförvaltningen.