Praktikplats, examensarbete eller studentmedarbetare – gör förfrågan

Här kan du skicka in en intresseanmälan. Bli inte orolig om ditt svar på förfrågan dröjer. Det tar en stund att gå igenom ansökningarna och söka inom våra verksamheter efter platser.

Personuppgifter
Personuppgifter


Vad gäller din förfrågan? * (obligatorisk)
Vad gäller din förfrågan?


Till exempel inom chef och ledarskap: finns avsikt att göra intervju, enkät, vilka ämnen ska studeras och så vidare.

Till exempel: hur lång är praktikperioden och antal timmar? Finns det speciella lärandemål kopplat till praktiken?

Till exempel: Inom vilket område skulle du vilja jobba för att ta del av och lära dig om verksamheten?
Är du speciellt intresserad av någon/några förvaltningar och bolag?
Om du vill få mer information om våra förvaltningar och bolag, kopiera länken och öppna i webbläsare: https://www.halmstad.se/kommunochpolitik/organisationochstyrning/kommunensorganisation.n598.html
Är du speciellt intresserad av någon/några förvaltningar och bolag?