• Halmstads webbplatser

Praktikplats, examensarbete eller studentmedarbetare – gör förfrågan

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att göra praktik i kommunen.

Bli inte orolig om ditt svar på förfrågan dröjer. Det tar en stund att gå igenom ansökningarna och söka inom våra verksamheter efter platser.

Personuppgifter
Personuppgifter


Vad gäller din förfrågan? * (obligatorisk)
Vad gäller din förfrågan?


Till exempel inom chef och ledarskap: finns avsikt att göra intervju, enkät, vilka ämnen ska studeras och så vidare.

Till exempel: hur lång är praktikperioden och antal timmar? Finns det speciella lärandemål kopplat till praktiken?

Till exempel: Inom vilket område skulle du vilja jobba för att ta del av och lära dig om verksamheten?
Är du speciellt intresserad av någon/några förvaltningar och bolag?
Om du vill få mer information om våra förvaltningar och bolag, kopiera länken och öppna i webbläsare: https://www.halmstad.se/kommunochpolitik/organisationochstyrning/kommunensorganisation.n598.html
Är du speciellt intresserad av någon/några förvaltningar och bolag?