• Halmstads webbplatser

Tillgänglighets­redo­görelse

Halmstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Halmstads kommun står bakom den här webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur halmstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att halmstad.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

Så rapporterar du brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i denna redogörelse eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven är du välkommen att kontakta oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. Är du inte nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter ska du kontakta dem.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Det finns PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns filmer på webbplatsen som saknar saknar syntolkning.
 • Det finns innehåll från system som bäddas in på webbplatsen genom exempelvis, iframes. 
 • Det finns innehåll från tredjepartssystem som integreras på webbplatsen.
  • Det pågår ett långsiktigt arbete inom respektive verksamhet för att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till halmstad.se. Vi använder vår roll som beställare och ställer krav vid upphandlingar och försöker att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar som ska integreras på kommunens webbplats.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Det kan finnas äldre dokument som inte uppfyller kraven.
 • Videofilmer skapade före den 23 september 2020 kan ha tillgänglighetsbrister.

Oskäligt betungande anpassning

Halmstads kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Syntolkning av kommunfullmäktige
  Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte syntolkade.
 • Detaljplaner, översiktsplaner och planprocesser
  Kommunens detaljplaner, översiktsplaner och planprocesser uppfyller inte tillgänglighetskraven. Att formatera om samtliga dokument kräver omfattande manuellt arbete som vi inte har möjlighet att utföra. Därför uppfylls inte alla krav i dagsläget.
 • Protokoll, kallelser och handlingar
  Kommunens protokoll och handlingar uppfyller inte tillgänglighetskraven. Det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Därför uppfylls inte alla krav i dagsläget.
 • Syntolkning av videofilmer
  Vissa av kommunens videofilmer är inte syntolkade och uppfyller därför inte tillgänglighetskraven. Det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Därför uppfylls inte alla krav i dagsläget.

Åtgärder av brister

Vi arbetar med att åtgärda tillgänglighetsbrister löpande. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Andra tjänster och webbplatser

Förutom webbplatsen halmstad.se förvaltar Halmstads kommun flera andra webbplatser och digitala tjänster. Tillgängligheten för dessa redovisas separat för varje webbplats och tjänst.

Så här har vi testat webbplatsen

Intern testning har utförts.

Senaste bedömningen gjordes den 25 mars 2021.
Redogörelsen uppdateras senast den 3 oktober 2022.

Tillgänglighet på webbplatsen i dag

Halmstad kommuns webbplats är byggd i senaste versionen av SiteVision.

På de flesta webbsidor finns det möjlighet att få texten uppläst av talsyntes. På webbplatsen finns lyssnafunktionen Readspeaker. Funktionen gör att innehållet kan läsas upp för dig och kan hjälpa dig som har svårt att läsa text. Vi försöker att ha all information i löptext eftersom det underlättar om du har hjälpmedel för att få webbinformation uppläst.

Informationsstrukturen är baserad på Funka Nu AB:s Länk till annan webbplats. rekommendationer. Bolaget arbetar med tillgänglighet i digitala gränssnitt och förlitar sig på internationella riktlinjer och vetenskaplig grund.

Vi arbetar med tydliga färgval och kontraster för att göra texten så läsbar som möjlig för dig. I övrigt undviker vi rörliga element och nyttjande av färger eftersom de kan orsaka epileptiska anfall och kan förvirra dig som besökare.

Vi finns här för din skull. Därför är det viktigt att du känner igen dig i bildvalet och att texten är skriven enligt klarspråksregler. Det innebär till exempel att vi inte använder oss av förkortningar och undviker krångliga formuleringar.

Halmstad.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är den samma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller besöker oss på din mobiltelefon.