• Halmstads webbplatser

Kommunfakta

Halmstads kommun består av förvaltningar och ett antal hel- eller delägda bolag. Kommunen ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där du bor.