Statistik

Vill du veta hur många som bor kommunen, vilka som är de största arbetsgivarna med eller skattesats vi har? Här hittar du statistik om kommunen och invånarna.

Befolkning

 • Halmstads kommun fick 987 nya invånare under 2020. Totalt bodde det 103 754 personer i kommunen vid årets slut.
 • Befolkningsökningen låg på 0,96 procent och var därmed större än rikets, som var plus 0,50 procent. Halmstad har ökat mer än riket merparten av åren under 2000-talet, men under 2020 mattades ökningstakten av något.
 • Halmstads befolkningsökning beror till största delen på ett inflyttningsöverskott. 4 703 personer flyttade visserligen från kommunen under 2020 men samtidigt flyttade 5 494 personer in, vilket gav ett överskott på 793 personer.
 • Av det totala flyttningsöverskottet på 793 personer stod invandringsöverskottet för 459 personer medan det inrikes flyttningsöverskottet stod för övriga 332 personer.
 • När det gäller födelsenettot, födda minus döda, slutade det på plus 167 personer. 1 124 barn föddes och 957 personer avled i kommunen.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)länk till annan webbplats

Storlek i förhållande till andra kommuner

Halmstad är Sveriges 17:e största kommun efter antalet invånare. Under 2019 avancerade Halmstad en placering och passerade Gävle.

Areal

Halmstads landareal är 1 013 kvadratkilometer, vilket placerar kommunen på plats nummer 104 i Sverige.

Arbetstillfällen

51 350 personer var sysselsatta i Halmstad 2019.

Största arbetsgivarna

Halmstad har många arbeten inom offentlig sektor, vilket visas i listan bland de fem största arbetsgivarna:

 • Halmstads kommun
 • Region Halland
 • Försvarsmakten
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Högskolan i Halmstad

Fakta om näringslivet – Företagare | Halmstads kommun

Kommunalskatt

 • Total skatt: 32,38 procent
 • Till kommunen: 20,98 procent
 • Till regionen: 11,40 procent

Befolkningsprognos 2021-2050

 • Halmstads folkmängd väntas uppgå till cirka 115 000 personer år 2030 och cirka 134 000 personer år 2050.
 • Såväl till år 2030 som år 2050 är det åldersgruppen 85 år och äldre som väntas få den största procentuella ökningen.

Källa: SWECO rapport.
Kontakta kommunen om du vill ta del av hela rapporten för befolkningsprognosen.

Jämför Halmstads kommun på "Kommuner i siffror"

Det finns mycket statistik och data om kommunen tillgänglig på Statistiska centralbyrån (SCB).Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Sök efter den statistik du är nyfiken på

I Halmstads kommuns statistikdatabas kan du själv ta fram statistik inom de ämnesområde du är intresserad av.

Statistiken är fri att använda. Det betyder att du får använda den men alltid måste uppge var du har fått uppgifterna från.

Statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

På Skolverkets webbplats hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildninglänk till annan webbplats. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Statistik om Halmstads näringsliv