Statistik

Vill du veta hur många som bor kommunen, vilka som är de största arbetsgivarna med eller skattesats vi har? Här hittar du statistik om kommunen och invånarna.

Befolkning

 • Halmstads kommun fick 819 nya invånare under 2021. Totalt bodde det 104 573 personer i kommunen vid årets slut.
 • Befolkningsökningen låg på 0,79 procent och var därmed större än rikets, som var plus 0,70 procent. Halmstad har ökat mer än riket merparten av åren under 2000-talet, men under 2021 mattades ökningstakten av något.
 • Halmstads befolkningsökning beror till största delen på ett inflyttningsöverskott. 4 854 personer flyttade visserligen från kommunen under 2021 men samtidigt flyttade 5 435 personer in, vilket gav ett överskott på 581 personer.
 • Av det totala flyttningsöverskottet på 581 personer stod invandringsöverskottet för 596 personer medan det inrikes flyttningsöverskottet var minus 15 personer.
 • När det gäller födelsenettot, födda minus döda, slutade det på plus 218 personer. 1 153 barn föddes och 935 personer avled i kommunen.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Storlek i förhållande till andra kommuner

Halmstad är Sveriges 17:e största kommun efter antalet invånare. Under 2019 avancerade Halmstad en placering och passerade Gävle.

Areal

Halmstads landareal är 1 013 kvadratkilometer, vilket placerar kommunen på plats nummer 104 i Sverige.

Arbetstillfällen

53 070 personer var sysselsatta i Halmstad 2021.

Största arbetsgivarna

Halmstad har många arbeten inom offentlig sektor, vilket visas i listan bland de sex största arbetsgivarna, alla med över 500 anställda:

 • Halmstads kommun
 • Region Halland
 • Försvarsmakten
 • Biltema Logistics
 • Högskolan i Halmstad
 • Martin & Servera Logistik

Fakta om näringslivet – Företagare | Halmstads kommun

Kommunalskatt

 • Total skatt: 32,38 procent
 • Till kommunen: 20,98 procent
 • Till regionen: 11,40 procent

Befolkningsprognos 2022–2050

 • Halmstads kommuns folkmängd beräknas under år 2022 vara drygt 105 500 personer.
 • År 2030 väntas Halmstads folkmängd vara cirka 115 000 personer.
 • År 2050 beräknas folkmängden uppgå till drygt 130 150 personer.
 • Folkmängden beräknas öka i samtliga åldersgrupper fram till år 2026, utom åldern 65–74 år, vilket beror på att de stora barnkullarna födda på 40-talet successivt övergår till äldre åldrar. Det innebär i sin tur att åldersgruppen 75+ är den som väntas öka mest de kommande fem åren.
 • Den största procentuella ökningen fram till år 2050 väntas för den allra äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre. Det beror på att den stora gruppen med 60-talister kommit upp i denna åldersgrupp.

Källa: SWECO rapport. Kontakta kommunen om du vill ta del av hela rapporten för befolkningsprognosen.

Jämför Halmstads kommun på "Kommuner i siffror"

Det finns mycket statistik och data om kommunen tillgänglig på Statistiska centralbyrån (SCB).Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Sök efter den statistik du är nyfiken på

I Halmstads kommuns statistikdatabas kan du själv ta fram statistik inom de ämnesområde du är intresserad av.

Statistiken är fri att använda. Det betyder att du får använda den men alltid måste uppge var du har fått uppgifterna från.

Statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

På Skolverkets webbplats hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning Länk till annan webbplats.. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Statistik om Halmstads näringsliv