Statistik

Vill du veta hur många som bor kommunen, vilka som är de största arbetsgivarna med eller skattesats vi har? Här hittar du statistik om kommunen och invånarna.

Befolkning

 • Halmstads kommun fick 575 nya invånare under 2022. Totalt bodde det 105 148 personer i kommunen vid årets slut.
 • Befolkningsökningen låg på 0,55 procent och var därmed lägre än rikets, som var plus 0,66 procent. Det var första gången sedan 2017 som Halmstad hade en lägre ökningstakt än riket.
 • Halmstads befolkningsökning beror uteslutande på ett inflyttningsöverskott. 5 141 personer flyttade visserligen från kommunen under 2022 men samtidigt flyttade 5 651 personer in, vilket gav ett överskott på 510 personer.
 • Av det totala flyttningsöverskottet på 510 personer stod invandringsöverskottet för 584 personer medan det inrikes flyttningsöverskottet var minus 74 personer.
 • När det gäller födelsenettot, födda minus döda, slutade det på minus 20 personer. 1 032 barn föddes och 1 052 personer avled i kommunen. Det var första gången sedan 2002 som födelsenettot var negativt.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Storlek i förhållande till andra kommuner

Halmstad är Sveriges 17:e största kommun efter antalet invånare. Under 2019 avancerade Halmstad en placering och passerade Gävle.

Areal

Halmstads landareal är 1 013 kvadratkilometer, vilket placerar kommunen på plats nummer 104 i Sverige.

Arbetstillfällen

53 070 personer var sysselsatta i Halmstad 2021.

Största arbetsgivarna

Halmstad har många arbeten inom offentlig sektor, vilket visas i listan bland de sex största arbetsgivarna, alla med över 500 anställda:

 • Halmstads kommun
 • Region Halland
 • Försvarsmakten
 • Biltema Logistics
 • Högskolan i Halmstad
 • Martin & Servera Logistik

Kommunalskatt

 • Total skatt: 32,38 procent
 • Till kommunen: 20,98 procent
 • Till regionen: 11,40 procent

Befolkningsprognos 2023–2050

 • År 2035 väntas Halmstads folkmängd vara cirka 120 000 personer.
 • År 2050 beräknas folkmängden uppgå till drygt 136 800 personer.
 • Folkmängden beräknas öka i samtliga åldersgrupper fram till år 2050.
 • Den största procentuella ökningen fram till år 2050 väntas för den allra äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre.

Läs hela rapporten från Statisticon Pdf, 818.9 kB.

Jämför Halmstads kommun på "Kommuner i siffror"

Det finns mycket statistik och data om kommunen tillgänglig på Statistiska centralbyrån (SCB).Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Sök efter den statistik du är nyfiken på

I Halmstads kommuns statistikdatabas kan du själv ta fram statistik inom de ämnesområde du är intresserad av.

Statistiken är fri att använda. Det betyder att du får använda den men alltid måste uppge var du har fått uppgifterna från.

Statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

På Skolverkets webbplats hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning Länk till annan webbplats.. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Statistik om Halmstads näringsliv