• Halmstads webbplatser

Statistik

Vill du veta hur många som bor kommunen, vilka som är de största arbetsgivarna med eller skattesats vi har? Här hittar du statistik om kommunen och invånarna.

Befolkning

 • Halmstads kommun fick 648 nya invånare under 2023. Totalt bodde det 105 796 personer i kommunen vid årets slut.
 • Halmstads befolkningsökning under 2023 berodde till största delen på ett inflyttningsöverskott. Skillnaden mellan antalet invandringar och utvandringar uppgick till 324 personer, medan skillnaden mellan antalet inrikes inflyttningar och inrikes utflyttningar uppgick till 257 personer.
 • Födelseöverskottet, födda minus döda, uppgick till 34 personer. Befolkningsökningens resterande 33 personer utgjordes av en justeringspost.
 • Befolkningsökningen låg på 0,62 procent och var därmed högre än rikets, som låg på 0,29 procent. Halmstads befolkningsökning 2023 var procentuellt något högre än under 2022, då den stannade på 0,55 procent.
  I Halland var det bara Varberg som noterade en högre procentuell ökning under 2023.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Storlek i förhållande till andra kommuner

Halmstad är Sveriges 17:e största kommun efter antalet invånare. Under 2019 avancerade Halmstad en placering och passerade Gävle.

Areal

Halmstads landareal är 1 013 kvadratkilometer, vilket placerar kommunen på plats nummer 104 i Sverige.

Arbetstillfällen

54 157 personer var sysselsatta i Halmstad 2022.

Största arbetsgivarna

Halmstad har många arbeten inom offentlig sektor, vilket visas i listan bland de sex största arbetsgivarna, alla med över 500 anställda:

 • Halmstads kommun
 • Region Halland
 • Försvarsmakten
 • Biltema Logistics
 • Högskolan i Halmstad
 • Martin & Servera Logistik

Kommunalskatt

 • Total skatt: 32,38 procent
 • Till kommunen: 20,98 procent
 • Till regionen: 11,40 procent

Befolkningsprognos 2024–2050

 • År 2035 väntas Halmstads folkmängd vara cirka 120 000 personer.
 • År 2050 beräknas folkmängden vara cirka 135 000 personer.
 • Folkmängden beräknas öka i samtliga åldersgrupper fram till år 2050.
 • Den största procentuella ökningen fram till år 2050 väntas för den allra äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre.

Läs hela rapporten från Statisticon Pdf, 648.3 kB.

Jämför Halmstads kommun på "Kommuner i siffror"

Det finns mycket statistik och data om kommunen tillgänglig på Statistiska centralbyrån (SCB).Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Sök efter den statistik du är nyfiken på

I Halmstads kommuns statistikdatabas kan du själv ta fram statistik inom de ämnesområde du är intresserad av.

Statistiken är fri att använda. Det betyder att du får använda den men alltid måste uppge var du har fått uppgifterna från.

Statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

På Skolverkets webbplats hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning Länk till annan webbplats.. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Statistik om Halmstads näringsliv