• Halmstads webbplatser

Öppna data – information tillgänglig för vidare­utnyttjande

Halmstads kommun levererar så kallade öppna data. De finns tillgängliga genom Sveriges kommuner och landsting databas Kolada i nyckeltalsform. Kolada innehåller också nerladdningsbar data i maskinläsbar form.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats. innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Här har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

 

Hämta API-data

Det går att hämta data för Koladas alla nyckeltal automatiserat till en egen webbplats, en applikation eller databas. Detta görs genom anrop mot ett så kallat API (Application Programming Interface).

Varför öppna data?

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

I Sverige har en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen bygger på ett EU-direktiv och heter PSI-lagen och ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

PSI-lagen tillåter kommuner och landsting att ta ut avgifter för handlingar som återanvänds, men flera studier visar att det finns en stor nytta i att istället tillhandahålla dessa som öppna data.

Varför publicerar vi öppna data?

Halmstads kommun och andra offentliga verksamheter har många skäl för att publicera öppna data, bland annat:

  • Öka insynen i hur kommunen fungerar
  • Ge invånare en möjlighet till ökat inflytande
  • Om öppna data kan nyttjas i utvecklingen av till exempel mobilapplikationer, så kan invånare ges ytterligare möjligheter att interagera med kommunen och våra data
  • All vår data har finansierats av skattebetalarna, därför bör den göras tillgänglig för dem
  • Ökad insyn, ökat inflytande och större användning av data kan leda till effektiviseringar av kommunens verksamhet
  • Det är ett mervärde