Halmstad växer

Halmstad är en kommun som växer. Med en ökad tillväxt blir även utmaningarna större, vi måste växa smart och hållbart. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, och en fördjupad översiktsplan för centrum – allt för att forma framtidens Halmstad.

Här får du veta mer om hur Halmstad växer och hur det påverkar de platser du bor och rör dig på.

Aktuellt inom Halmstad växer

Framtidsplan 2050, så här kommer Halmstad att växa de kommande 30 åren

I Framtidsplan 2050, beskrivs hur Halmstad geografiskt ska växa. I planen finns 23 000 nya bostäder utpekade.

På gång

Nyheter inom Halmstad växer