• Halmstads webbplatser

Framtidsbrev – berätta hur du vill ha det i Halmstad

Hur vill du ha det år 2035? Skriv ett brev till framtiden och berätta! Halmstads kommun behöver dina tankar. Vi vill utveckla vår kommun i samarbete med dig som bor här.

Halmstads kommun samlar just nu in två olika framtidsbrev från våra invånare. Vi hoppas få ett stort ett underlag av tankar och idéer från dig som bor i Halmstads kommun att använda i vårt arbete med att utveckla landsbygden och möjligheten till delaktighet och demokrati.

Hur ska fler kunna bo på landsbygden 2035?

I framtidsbrevet om landsbygden skriver du vad som behöver utvecklas eller förbättras för att fler ska kunna bo på landsbygden i Halmstads kommun år 2035. Vilka insatser skulle göra vardagen enklare för dig som redan bor på landsbygden eller underlätta för dig som vill flytta ut men ännu inte gjort det?

Skriv framtidsbrev – hur vill du utveckla landsbygden i Halmstads kommun?

Hur är du delaktig i Halmstads samhällsutveckling 2035?

I framtidsbrevet om delaktighet och demokrati skriver du vilka frågor som är särskilt viktiga för dig. Du berättar hur du 2035 tar del av vad som händer i samhället och om det är det något du är särskilt glad eller oroad för. Har du då någon kontakt med Halmstads lokala politiker, på vilket sätt och vad pratar ni om i så fall?

Skriv framtidsbrev – hur vill du öka delaktighet och demokrati?

Så tar vi hand om ditt brev

Ingen kommer att veta vem som har skrivit framtidsbreven. Du skriver utan att lämna ditt namn.

Däremot blir innehållet offentligt, men inte i sin helhet. Innehållet i varje brev läggs i en stor kunskapsbank och alla som vill kan sedan ställa frågor till brevmaterialet. En chatbot, liknande ChatGPT, analyserar och sorterar materialet när någon ställer frågor.

Exempelvis kan man fråga hur många som är födda mellan 2000 och 2005 som vill bo på landsbygden 2035. Chatboten svarar med ett antal som den fått fram från de framtidsbrev som lämnats in.

Lämna ditt brev senast 10 juni

Breven samlas in fram till 10 juni. I höst blir materialet tillgängligt på den här sidan.

Nytt sätt att samla in invånares tankar

Framtidsbreven med chatboten är ett nytt sätt för Halmstads kommun att samla in invånares tankar. Det vanliga är annars att göra enkäter där kommunen sammanställer och presenterar resultatet. I den här insamlingen har alla som får länk till chatboten, exempelvis här på kommunens webbplats, möjlighet att ställa frågor och få svar från chatboten.

Halmstads kommun kommer att använda materialet för att utveckla kommunen när det gäller demokrati och delaktighet, och när det gäller landsbygd. Materialet blir en värdefull kunskapskälla. Eftersom det blir tillgängligt för allmänheten så kan även andra aktörer ha glädje av det.

Framtidsbrevet är en pilotstudie som görs i samarbete med Kairos Future Länk till annan webbplats., ett svenskt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys, framtidsstudier och strategi.