• Halmstads webbplatser

Framtidsbrev – berätta hur du vill ha det i Halmstad

Hur vill du ha det år 2035? Våren 2024 har kommunen samlat in tankar från invånarna i så kallade framtidsbrev. Vi vill utveckla vår kommun i samarbete med dig som bor här.

Vi hoppas få ett ett underlag av tankar och idéer från dig som bor i Halmstads kommun att använda i vårt arbete med att utveckla landsbygden och möjligheten till delaktighet och demokrati.

Vad behövs för att du ska välja att bo på landsbygden 2035?

I framtidsbrevet om landsbygden ville vi veta vad som behöver utvecklas eller förbättras för att fler ska kunna bo på landsbygden i Halmstads kommun år 2035. Vilka insatser skulle göra vardagen enklare för dig som redan bor på landsbygden eller underlätta för dig som vill flytta ut men ännu inte gjort det?

Hur är du delaktig i Halmstads samhällsutveckling 2035?

I framtidsbrevet om delaktighet och demokrati ville vi vesta vilka frågor som är särskilt viktiga för dig. Hur tar du 2035 del av vad som händer i samhället? Är det något du är särskilt glad eller oroad för.

Så tar vi hand om ditt brev

Ingen kommer att veta vem som har skrivit framtidsbreven. Däremot blir innehållet offentligt, men inte i sin helhet. Innehållet i varje brev läggs i en kunskapsbank och alla som vill kan sedan ställa frågor till brevmaterialet. En chatbot, liknande ChatGPT, analyserar och sorterar materialet när någon ställer frågor.

Exempelvis kan man fråga hur många som är födda mellan 2000 och 2005 som vill bo på landsbygden 2035. Chatboten svarar med ett antal som den fått fram från de framtidsbrev som lämnats in.

I höst blir materialet tillgängligt på den här sidan.

Nytt sätt att samla in invånares tankar

Framtidsbreven med chatboten är ett nytt sätt för Halmstads kommun att samla in invånares tankar. Det vanliga är annars att göra enkäter där kommunen sammanställer och presenterar resultatet. I den här insamlingen har alla som får länk till chatboten, exempelvis här på kommunens webbplats, möjlighet att ställa frågor och få svar från chatboten.

Halmstads kommun kommer att använda materialet för att utveckla kommunen när det gäller demokrati och delaktighet, och när det gäller landsbygd. Materialet blir en värdefull kunskapskälla. Eftersom det blir tillgängligt för allmänheten så kan även andra aktörer ha glädje av det.

Framtidsbrevet är en pilotstudie som görs i samarbete med Kairos Future Länk till annan webbplats., ett svenskt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys, framtidsstudier och strategi.