• Halmstads webbplatser

Folkomröstning

Som invånare i kommunen har du möjlighet att väcka förslag om folkomröstning i en fråga som du tycker är viktig. Det gör du genom en namninsamling. Då visar du att det är fler som tycker att frågan är viktig och att det borde hållas en folkomröstning om den.

Vem har rätt att väcka en fråga om folkomröstning?

Alla kommuninvånare som har rätt att rösta i kommunalvalet.

Så här gör du för att väcka fråga om folkomröstning

  • Frågan måste vara skriftligt formulerad.
  • Du måste få in underskrifter från tio procent av kommunens röstberättigade.
  • Förutom underskrifter måste de som skriver på också lämna namnförtydliganden och adresser.

När du har fått in tillräckligt med namnunderskrifter lämnar du in listan till kommunens reception i Rådhuset.

Måste det hållas en folkomröstning om tio procent har skrivit på en namninsamling?

Nej, politikerna i kommunfullmäktige behöver inte besluta att det ska hållas folkomröstning även om tio procent har skrivit under en namninsamling. Däremot måste politikerna i kommunfullmäktige ha med frågan på sin dagordning och fatta beslut om folkomröstning.