• Halmstads webbplatser

Nämnder

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina områden. Indelningen är gjord utifrån verksamhetsområden för att på ett effektivt sätt fördela ansvaret för till exempel förskola, äldreomsorg, vägar och trafik. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.