Samhällsföreningar och byalag

I Halmstads kommun finns många lokala föreningar som arbetar med att förbättra sitt samhälle. Det är en stor resurs för hela kommunen.

En samhällsförening eller ett byalag är en viktig part för att skapa trivsel på ort eller i en bygd. Vissa föreningar arbetar med att arrangera fritidsaktiviteter för ortens eller bygdens medlemmar, medan andra har fokus på ortens eller bygdens utveckling och driver projekt. Oavsett vilken inriktning föreningen har så fungerar den som en viktig länk mellan kommunens invånare och den kommunala organisationen, både för tjänstemän och politiker.

Nätverket för lokal demokrati

Kommunen leder nätverket för lokal demokrati där samhällsföreningar och liknande intresseföreningar deltar. Kontakta kommun för för att ta upp en särskild fråga.

Bidrag till samhällsföreningar

En samhällsförening kan söka bidrag för att utveckla demokratin på orten: