• Halmstads webbplatser

Bolagsstyrelser

Bolagsstyrelser styr det dagliga arbetet som utförs av kommunens bolag. Ledamöterna i styrelserna utses av kommunfullmäktige.